0

Kuka liikkuu: Kunta kuntoon

Unelmien liikuntapäivänä 10. toukokuuta lanseerattiin Kymenlaakson kunnissa Kunta kuntoon -kortti. Näin tehtiin myös täällä Kaakon kaksikossa.
Kunta kuntoon -kortti on netissä toimiva työväline, joka kertoo kunnan terveysliikunnan tilan. Nyt kortti on yleisön luettavissa osoitteessa www.kuntakuntoon.fi. Kortissa on asetettu terveysliikunnan tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Kunta määrittelee oman toimintasuunnitelmansa ja aikataulun.
Tavoitteissa huomioidaan eri ikäryhmittäin terveysliikunnan osa-alueita. Tavoitteet on asetettu liikuntakasvatuksen, liikuntatoiminnan, vertaisohjauksen ja liikuntaolosuhteiden sekä koulutuksen osalta. Tavoitteet perustuvat Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaan, joka julkaistiin 2014 ja Kunta kuntoon -kortti on terveysliikuntastrategian jalkauttamisen työväline.
Kymenlaakson terveysliikuntastrategian linjaukset on tehty elämänkulun mukaan ja ne ovat lasten ja lapsiperheiden, työikäisten ja ikääntyneiden terveys ja hyvinvointi.

Kunta kuntoon -kortti on työväline, jonka tarkoituksena on edistää strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista sekä helpottaa poikkihallinnollista yhteistyötä kunnassa.
Kortti toimii työvälineenä resurssien kohdentamisessa, poikkihallinnollisen terveyden edistämistyön suunnittelussa ja toimenpiteiden jalkauttamisessa. Kortin avulla voidaan seurata tavoitteiden saavuttamista ja kehittää yhteistyötä.
Kortti toimii myös tiedonlähteenä jokaiselle kuntalaiselle terveyden edistämisen toteuttamisessa. Toisten kuntien kortteja voidaan hyödyntää oman kunnan toiminnan suunnittelussa. Näin kortti toimii myös maakunnallisen yhteistyön välineenä.
Kaakon kaksikon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä päivittää kortin kaksi kertaa vuodessa.

Kunnassa terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa voidaan toteuttaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Esimerkkeinä näistä ovat muun muassa työyhteisöt, kouluyhteisöt ja yhdistystoiminta.
Terveyttä edistävä yhteisö tarjoaa puitteet itse toiminnalle sekä terveyden ja hyvinvoinnin tuottamiselle. Parhaimmillaan nämä yhdistyvät saumattomasti, kuten esimerkiksi Liikkuva koulu mallissa on tavoitteena. Liikunta tukee ja edistää oppimista sekä tarjoaa vaihtoehtoisia, toiminnallisia tapoja oppia.
Kouluyhteisö on terveyttä edistävä silloin, kun terveys ja hyvinvointi muodostavat oppimisen ja opetuksen kanssa toimintaympäristön, jossa sekä hyvinvoinnin että oppimisen tavoitteet toteutuvat. Liikkuminen on osana tätä kokonaisuutta samoin kuin esimerkiksi oppilashuolto, kouluruokailu, opetusvälineet tai oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Myös vanhemmat ja koti ovat osana hyvinvointia edistävää kouluyhteisöä.
Meidän jokaisen arkinen ympäristö joko edistää tai heikentää terveyttä ja hyvinvointiamme. Yhdessä sekä yksilöinä voimme myös itse vaikuttaa, mihin suuntaan.

SIRPA HEINONEN

Viikon kysymys

Aiotko osallistua kansalaisopiston kursseille?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...