0

Vastine museouutiseen

Kaakonkulmassa (19.5.) viitattiin museotoimen tappiolliseen tulokseen vuonna 2015.
Kuntataloudessa ei puhuta tappiosta vaan toimintakatteesta. Toimintakate on menojen ja -tulojen välinen erotus. Kunnassa se on aina miinusmerkkinen. Jos otetaan esim. kirjasto, joka on museon tapaan voittoa tavoittelematon kulttuurilaitos, sillä on sitova toimintakate, ja kun se tuottaa palvelut tällä euromäärällä, tulos on tavoitteen mukainen.
Tappio tarkoittaa sitä määrää jolla liiketoimintavoittoa tavoittelevan yrityksen kulut ylittävät tuotot. Tappio kertoo kansantajuisesti että yrityksellä menee huonosti. Henkilöstön saama palaute kertoo, että 19.5. uutisointi on ymmärretty kirjaimellisesti tässä hengessä.
Miten museotoimella meni vuonna 2015? Talousarvioraamiin suhteutettuna tulot toteutuivat 107,75 %, ja menot 95,39 %. Kokonaiskate toteutui 91,37 %, eli museotoimi toteutti itseohjautuvasti 8,63 % säästöt, ja kattoi sen lisäksi palkkojen indeksikorotuksen tuloja kasvattamalla.
Tulojen kehittäminen on positiivista säästöä. Kun asiakkaita palvellaan monipuolisesti ja hyvin, tulot kehittyvät ja mahdollistavat palveluiden kehittämisen, joka kasvattaa tuloa. Kun tulosta seuraa pidemmältä ajalta, näkee että menossa on ollut positiivisen kehittymisen kierre.
Jos tulosta haluaa katsoa laajempaa taustaa vasten, museotilastosta löytyvät alan verrokkiluvut, https://www.museotilasto.fi/.
Museot ovat eri kokoisia. Tulojen merkitys avautuu parhaiten kun ne suhteutetaan menoihin. Jos katsotaan Kymenlaakson museoita vuonna 2015, Haminan museoiden tulot olivat 10,91 % menoista, Kymenlaakson museon tulot 28,55 % menoista, Poikilo- eli Kouvolan museoiden tulot 24,04 % menoista, ja Miehikkälän museoiden tulot 55,15 % menoista.

Museotoimessa tehdään myös muita kuin museoalan perinteisiä tehtäviä. Laajin kokonaisuus on matkailutoimi ja siihen liittyvät seutumarkkinoinnin sopimuskumppanin tehtävät, ja muut matkailuun ja kunta- ja elinkeinomarkkinointiin liittyvät tehtävät.
Vaikka museot ja matkailu nivoutuvat strategisissa tavoitteissa ja käytännön työssä toisiinsa, museot eivät ole yrityksiä. Museoiden tehtävä on toimia vetovoimakohteina jotka tuovat seudulle matkailijoita. Matkailijat ostavat yritysten palveluita, jolloin syntyy aluetuloa. Tästä puhuttiin myös Museoliiton konsulttiselvityksen yhteydessä, jolloin museon Miehikkälän yrityksille tuottaman aluetulon tasoksi arvioitiin 374 000 euroa vuodessa.
En ota kantaa museoselvitystä koskevaan päätökseen. Huhujen katkaisemiseksi täsmennän kuitenkin termejä, ja totean että museotoimen henkilöstö ei tehnyt vuonna 2015 tappiota, vaan vahvistettuihin tavoitteisiin suhteutettuna erinomaisen tuloksen, josta heille suuri kiitos.

ANU HAAPALA
MUSEONJOHTAJA

Viikon kysymys

Muistatko tarkistaa palovaroittimesi kunnon?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä