0

Kaakon kaksikon yhteistyön jatkaminen askarruttaa ehdokkaita

KAAKONKULMAN Kyläpuntariin vastasi 37 virolahtelaista ja 25 miehikkäläläistä kunnallisvaaliehdokasta. Ehdokkaita on Virolahdella kaikkiaan 51 ja Miehikkälässä 36.
Kyläpuntarin ensimmäisessä osiossa kysyttiin ”Tuleeko Kaakon kaksikon yhteistyö nykyisessä muodossaan päättymään sote-uudistuksen myötä?”
Selvää on, että täsmälleen nykymuotoisena yhteistyö ei voikaan jatkua, koska sote-uudistus vie mennessään Miehikkälän hallinnoiman sosiaali- ja terveystoimen kokonaan tulevan maakuntahallinnon siipien suojaan.
Kysymyksen tarkoituksena oli kuitenkin luodata ajatusta myös pitemmälle. Jatkuuko Kaakon kaksikon toiminta uudistuksen jälkeen vai palataanko peruskuntiin, jolloin yhteiset lautakunnat ja yhteinen henkilöstöorganisaatio puretaan. Vaihtoehtonahan on myös ostopalvelutoiminta.
Moni vastaaja onkin jo tarkastellut asiaa myös tästä näkökulmasta.

Virolahden vastaajista 27 on sitä mieltä, että yhteistyö tulee nykymuotoisena päättymään ja kymmenen vastaajaa toivoo sille jatkoa, tavalla tai toisella.
Miehikkälässä jako on selvempi: 24 vastaajaa toteaa yhteistyön päättyvän ja vain yksi on sitä mieltä, että se tulee jatkumaan.
Puoluekohtaisesti vastaukset menevät ristiin eli puolueisiin sidonnaista kantaa on vastausten perusteella vaikea löytää.
Seuraavassa vastauksista poimittuja kommentteja sekä puolesta että vastaan.

EHDOKKAIDEN PERUSTELUT:
Kyllä. Maakuntauudistuksessa niin suuri osa Kaakon Kaksikon alueella yhdessä järjestettävistä palveluista tulee siirtymään muualle, että en näe nykymuotoisen yhteistyön jatkolle mahdollisuutta. Tulee miettiä, mitä palveluita järjestetään yhteistyössä, ja kenen kanssa.
Vappu Kuokka (Kesk.) Virolahti

Kyllä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on ollut keskeinen syy Kaakon kaksikon muodostamiselle. Kun ne siirtyvät sote-maakuntien hoidettavaksi, jouduttaisiin Kaakon kaksikko joka tapauksessa organisoimaan uudelleen. Paras vaihtoehto on se, että Kaakon kaksikko puretaan ja kunnat jatkavat itsenäisinä ja yhteistyökykyisinä.
Matti Astola (kok.) Miehikkälä

Kyllä. Menee uudelleen arviointiin.
Riitta Rikkola (kesk.) Miehikkälä

Ei. Yhteistyön tulee jatkua, mutta nykymallia ei jatkossa.
Virpi Rökman-Pakkanen (kok.) Virolahti

Tilanne on sen kaltainen, että se taitaa olla väistämätöntä. Tilanne tulee joka tapauksessa miettiä ja kartoittaa mahdollisimman tarkasti olemassa olevien vaihtoehtojen kesken.
Katja Paldan (sd.) Miehikkälä

Sen ei tarvitse päättyä. Se kehittyy. Nyt sote-uudistuksesta puhutaan terveyspainoitteisesti. Suurin kuluerä on sosiaalityö, sen järjestämisestä uudistuksessa ei ole paljon konkreettista tietoa. Kunnille jää paljon hoidettavaa toistaiseksi.
Mirja Isoin (vihr.) Virolahti

Kyllä. Uskon että yhteistyö nykymuodossaan tulee päättymään, mutta toivon että saamme jatkettua yhteistyötä myös sote-uudistuksen jälkeen.
Jani Korpela (kok. sit.) Miehikkälä

Ei varmaan jatku nykymuodossaan, mutta kahden pienen kunnan on järkevää löytää yhteistyön erilaisia muotoja turvatakseen yhdessä palvelut alueen asukkaille.
Tuula Suomalainen (kok.) Miehikkälä

Kyllä, luultavasti muutoksia tulee. Henkilökohtaisesti kannatan yhteistyötä niin palveluiden kuin muidenkin asioiden puitteissa. Sitä, millaisia muutoksia sote tuo tullessaan, on vielä tässä vaiheessa mahdotonta arvailla.
Noora Harju (kok.) Miehikkälä

Kyllä. Joissakin asioissa tehdään yhteistyötä.
Markus Tylli (kesk.) Miehikkälä

Kyllä. Sote-uudistus muuttaa niin paljon Kaakon kaksikon yhteistyökuvioita, ettei vanhalla isäntäkuntamallilla ole toimintamahdollisuuksia. Toki tarvitaan kuntarajat ylittävää yhteistyötä niin kuntapalveluiden tuottamisessa kuin elinvoimaisuuden lisäämisessä.
Sirpa Husu (kesk.) Miehikkälä

Tulisi pyrkiä yhteistyön jatkumiseen uudistuksesta huolimatta. Yhteistyössä on voimaa.
Sanna Malm (ps.) Virolahti

Ei. Vaikka Sote-uudistus muuttaakin asioita, ei kannata hylätä hyväksi havaittua mallia paikallistason toiminnassa.
Heli Varjakoski (kesk.) Virolahti

Kyllä. Sote lopettaa nykyisen yhteistyön. Jos halutaan jatkaa uudelta pohjalta asenteen pitää olla
kokonaan uusi niin kuin entisen alokkaan asento.
Pekka Ruoppa (kesk.) Miehikkälä

EI. Yhteistyötä jatketaan mielestäni alueilla, jotka eivät siirry maakunnalle.
Jouni Niemelä (kesk.) Virolahti.

Kyllä. Päättyy nykyisessä muodossaan.
Kaarlo Makkonen (kok.) Virolahti

Kyllä, koska sote siirtyy maakuntaan.
Reetta Permanto (kesk.) Virolahti

Kyllä. Todennäköisesti nykyisessä muodossaan kyllä, koska kunnilta on siirtymässä niin paljon tehtäviä maakuntahallinnolle, myös niitä, joita on kaksikkoyhteistyössä tehty. Yhteistyö toki naapurikunnan kanssa jatkuu.
Riitta Tenkanen-Salmela (kesk.) Miehikkälä

Kyllä nykymuodossaan. Sopimus on joka tapauksessa neuvoteltava uudelleen, kun sote siirtyy maakunnalle, mutta sitä ennen on kriittisesti tarkasteltava kaksikkotoiminnan hyvät ja huonot puolet.
Tarja Alastalo (kesk.) Miehikkälä

Ei. Ei pääty kokonaan, mutta muutoksia tulee varmasti.
Minna Yläkäs (kesk.) Virolahti

Ei, kaksin ollaan vahvempia ja yhteistyössä on voimaa.
Katriina Törönen (kesk.) Miehikkälä

Kyllä. Nykymuotoinen yhteistyö varmastikaan ei voi jatkua sellaisenaan, vaan sote-palveluiden tuottaminen ja hankinta menevät kokonaan uusiksi. Muu yhteistyö tietysti voi jatkua kuntien kesken, vaikkapa myöskin sote-palveluiden tiimoilla.
Anton Yrjönen (kesk.) Virolahti

Kyllä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on nykymuotoisen Kaakon kaksikon kulmakiviä ja sote-uudistuksen myötä Kaakon kaksikko -kuviot pitää tietysti neuvotella ja suunnitella uusiksi.
Roope Rantala (sd.) Virolahti

Kyllä. Tulee päättymään, koska nykyinen ”isäntäkuntamalli” ei enää sovellu käytettäväksi.
Raimo Pakkanen (kesk.) Miehikkälä

Kaakon kaksikon tulevaisuus on vielä auki tässä vaiheessa.
Anja Kivelä (ps.) Virolahti

Kyllä. Vaikeuksia varmasti on. Jäljellä on käytännössä Virolahden hallinnoimia tehtäviä. Uusi sopimus?
Markku Korpela (kesk.) Miehikkälä

Kyllä. Yhteistyö nykyisessä muodossa tulee päättymään, mutta ei toivottavasti lopu kokonaan.
Annakaisa Kivelä (kesk.) Miehikkälä

Ei. Sote-uudistus on asia josta kukaan, ei edes kansanedustajat, vielä tiedä mitä se käytännössä tulee pitämään sisällään.
Sannamari Paldanius (vihr.) Virolahti

Kyllä. Mahdollinen uusi yhteistyömalli vaatii uudet neuvottelut.
Asko Laapas (kesk.) Miehikkälä

Kyllä. Kaakon kaksikko on tiensä päässä tässä muodossa. Yhteistyömuodoista on aloitettava välittömästi neuvottelut uusien valtuustojen kanssa.
Risto Kouki (sd.) Virolahti

Kyllä. Ilman muuta yhteistyö tulee päättymään nykyisessä muodossaan, koska sote-asiat siirtyvät maakunnille. Tämä ei toki tarkoita, että Kaakon kaksikon toiminnan pitäisi päättyä. Yhteistyö kaksikkona on osoittautunut toimivaksi, tehokkaaksi ja jopa taloudellisesti järkeväksi. Sen vuoksi toivonkin sen jatkuvan edelleen uudistetussa muodossa.
Janne Tolvanen (sd.) Virolahti

Kaakon kaksikon toiminta tulee muuttumaan sote uudistusten mukana.
Ahti Meriläinen (kok.) Virolahti

Kyllä. Noin iso muutos toimintaympäristössä johtaisi vääjäämättä nykymuotoisen yhteistyön muutokseen.
Ismo Kärhä (kesk.) Miehikkälä

Miehikkälän osuus menee kokonaan maakunnalle, joten toiminta ei voi jatkua nykyisessä muodossa.
Jari Harju (ps.) Virolahti

Veikkaan, että tulee. Sote-uudistus on niin iso ja tällä hetkellä sekava, mutta oletan että terveydenhuollot eivät tule pysymään jokaisessa kunnassa, ei edes näin yhteistyön merkeissä.
Marika Rikkola (kesk.) Virolahti

Kyllä. Yhteistyön purkaminen kokonaan on yksi vaihtoehto. Vähintäänkin Kaakon Kaksikon hallintosääntö on uusittava. Tarkoittaa: luottamushenkilö- ja virkamiesorganisaatio uusiksi.
Juhani Kuntsi (kok.) Virolahti

Ei, emme tosin tiedä soten lopullista työnjakoa.
Charles Nyberg (ps.) Virolahti

Kyllä. Kun lähes kaikki sotepalvelut siirtyvät maakuntien hoidettaviksi, on selvää, että kaksikkoyhteistyö siltä osin loppuu. Kuntiin jääviä tehtäviä varten kunnan organisaatio tulee järjestää uudella tavalla. Nykyinen kaksikkomalli ei niihin mielestäni sovellu. Yhteistyötä toki voidaan ja pitääkin tehdä.
Seppo Pirttimäki (sd.) Virolahti

Kyllä päättyy. Joku uusi malli on löydyttävä tai sitten molemmat kunnat jatkaa omillaan.
Jukka Hallikainen (kok.) Miehikkälä

Kyllä. Kaakon kaksikossa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet tärkeässä osassa. Sopimus on neuvoteltava uudelleen.
Mikko Vilkki (kesk.) Virolahti

Ei. Hyötysuhde on parantunut toiminnan aikana koko ajan.
Ilkka Kurkela (kesk.) Virolahti

Viikon kysymys

Ovatko mopoilijat häirinneet yöuniasi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä