0

Kunnanvaltuustoja tarvitaan yhä

Maakunta- ja soteuudistuksesta puhuttaessa kuulee usein väitettävän, ettei nyt valittaville kunnanvaltuustoille jäisi enää paljonkaan päätettävää. Siirtyyhän yli puolet kuntien budjeteista maakunnille. On totta, että valtaosa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä siirtynee parin vuoden kuluttua maakuntien hoidettaviksi ja valtion rahoitettavaksi, mutta miten soteasioiden siirto maakunnille loppujen lopuksi muuttaa kunnanvaltuuston päätösvaltaa?
Esimerkiksi erikoissairaanhoidossa kunnanvaltuuston päätösvalta ei ole tähänkään asti ollut muuta kuin määrärahan varaamista talousarvioon. Monien muiden sotepalvelujen osalta uuden kunnanvaltuuston päätöksenteon tärkeys ennen soteuudistuksen voimaan tuloa sen sijaan korostuu nykyisestä, sillä ennen maakuntauudistusta palvelut olisi saatava sellaiseen kuntoon, ettei maakunnalle jäisi houkutusta puuttua niihin. Palvelujen säilymisen kannalta se on elintärkeää.
Kunnan päätettäväksi soteuudistuksen jälkeen jää paljon sellaisia asioita, joihin kunta todella pystyy vaikuttamaan ja joilla on merkitystä kuntalaisten arjessa. Kunnanvaltuusto ratkaisee, millaisilla resursseilla perusopetusta annetaan ja että onko varhaiskasvatus järjestetty niin, että kaikille lapsille löytyy päivähoitopaikka mahdollisimman läheltä kotoa ja että annetaanko jokaiselle lapselle tasokasta esiopetusta?
Kunta ratkaisee sen, saavatko lukiolaiset edelleen kannettavan tietokoneen käyttöönsä opiskelun ajaksi ja saavatko maksuttoman kuljetuksen. Valtuusto päättää siitäkin, onko kunnassa ylipäätään koko lukiota.
Valtuusto päättää liikunnan ja muun ennaltaehkäisevän terveydenhuollon resursseista. Päättää, tuetaanko järjestöjä kulttuuritapahtumien järjestämisessä, tai järjestääkö kunta niitä peräti itse. Järjestetäänkö nuorisolle kokoontumispaikkoja, rakennetaanko ja pidetäänkö kunnossa liikuntapaikkoja. Pidetäänkö yllä hiihtolatuja ja luistinratoja, järjestetäänkö uimakouluja.
Kunnanvaltuusto ratkaisee tulevaisuudessakin, ollaanko kunnan elinvoiman ylläpitämisessä ja jopa parantamisessa aktiivisia, vai seurataanko toimettomana mitä tuleman pitää. Valtuusto päättää edelleen, että ainakin taajamissa puhdas vesi tulee ja jätevesi menee. Halutessaan kunnanvaltuusto voi päättää, että niin tapahtuu haja-asutusalueellakin. Yksityisteiden kunnossapitoa kunta voi edelleen avustaa. Luetteloa voisi jatkaa lähes loputtomiin.
Vaikka iso osa rahoista siirtyykin kunnan talousarviosta maakunnan talousarvioon, ihmisten jokapäiväiseen elämään vaikuttava päätösvalta ei kunnanvaltuustoilta juurikaan vähene.
Siksi tulevat kuntavaalit ovat edelleen tärkeät ja äänestäminen on paras tapa vaikuttaa. Nukkumalla asiat eivät ainakaan hoidu.

Seppo Pirttimäki
kunnanvaltuutettu
SDP

Viikon kysymys

Ovatko mopoilijat häirinneet yöuniasi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä