Ikäihmisille etsitään sopivia liikuntamuotoja

Kaakon kaksikko ilmoittautui mukaan Ikäinstituutin koordinoimaan kärkihankkeeseen ”Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi.” Tavoitteena on ottaa pysyvään käyttöön ikäihmisten eli yli 75-vuotiaiden terveysliikunnan hyviä käytäntöjä eri toimijoiden yhteistyöllä.
Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -työ kohdennetaan kotona asuviin iäkkäisiin, jotka eivät vielä ole hoivapalvelujen piirissä. Kaakon kaksikossa halutaan kehittää vahvasti ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ja tukea näin itsenäistä kotona asumista.
Liikunta on helppo, kustannustehokas ja iäkkäille mieluisa tapa vahvistaa terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä kotona asumista. Parempikuntoiset ikäihmiset jaksavat olla mukana rakentamassa elinvoimaista kuntaa.
Tutkimusten mukaan jo puolen vuoden kuntosaliharjoittelu kaksi kertaa viikossa parantaa iäkkään suorituskykyä yhtä paljon kuin ikääntymisen myötä menetetään 10 vuodessa. Erityinen huomio kannattaa kiinnittää jalkojen voimaan.
Säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelusta hyötyvät eniten iäkkäät, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia. Vahvat jalat vähentävät kaatumisia ja parempi tasapaino rohkaisee liikkumaan myös ulkona. Ohjatun harjoittelun ohella myös kotona voi ylläpitää liikuntakykyä. Arjessa liikkuminen on pieniä tekoja, johon pystyvät kaikki ja tämän merkitys korostuu ikääntyessä.

Kaakon kaksikossa toteutetaan jo tutuksi tullutta liikuntatoimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, mutta luodaan myös uutta toimintaa tarpeen ilmennyttyä kärkihankkeen etenemisen myötä.
Tietoa tarvitaankin myös ikääntyneiltä itseltään. Kaakon kaksikkoon perustetaan liikuntaraati, jolloin saadaan ikääntyneiden itsensä ääni kuuluviin. Liikuntaraadissa ikääntyvät voivat esittää mielipiteitä ja toiveita liikuntatoiminnan ja olosuhteiden kehittämiseksi kunnissa. Kuka tahansa voi tuoda ideoita ja ajatuksia tai kysymyksiä raadille pohdittavaksi.
Kärkihankkeen toimenpiteitä ovat ikääntyvien voima- ja tasapainoharjoittelun kehittäminen, ikääntyvien liikuntaneuvonta, ulkoilu ja ulkoiluympäristöjen kehittäminen sekä muut ajankohtaiset teemat. Tavoitteena on tarjota kaikille halukkaille 75+ -ikäisille mahdollisuus löytää itselleen sopiva tapa ylläpitää toiminta- ja liikuntakykyään joko ohjatuissa ryhmissä tai kotona omatoimisesti harjoittelemalla ja esimerkiksi liikuntaneuvontaa hyödyntäen.

Ikäinstituutti on kehittänyt jo kymmenen vuotta yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa hyviä toimintatapoja iäkkäiden liikuntaharjoitteluun.
Kärkihanke Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi tarjoaa kärkikunniksi ilmoittautuneille kunnille maksuttomia alueseminaareja ja -tapaamisia, kouluttajakoulutuksia ja innostavan oppimisverkoston.
Kaksivuotista hallituksen terveyden edistämisen kärkihanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti.

Viikon kysymys

Pitäisikö Miehikkälän vanha paloasema säilyttää?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä