Villisikoja eniten Itä-Uudellamaalla ja kaakkoisrajalla

Luonnonvarakeskus Luken julkaisema ensimmäinen kanta-arvio Suomen villisioista kertoo, että tällä hetkellä tihentymät löytyvät itäiseltä Uudeltamaalta ja kaakkoisrajalta Virolahdelta Parikkalaan ulottuvalla kapealla vyöhykkeellä.
Kaikkiaan Luke arvioi Suomen villisikakannaksi tammikuun alussa tänä vuonna reilut 3 100 villisikaa. Se olisi 23 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.
Kannan luontaiseksi kasvupotentiaaliksi arvioidaan havaintoaineiston ja villisikaa koskevien tutkimuskirjallisuuslähteiden perusteella noin 51,4 prosenttia vuodessa. Metsästämättä lainkaan villisikakanta voisi kasvaa arviolta noin 1630 yksilöllä vuodessa. Se määrä villisikoja tulisi metsästää kannan ennallaan pitämiseksi.

Hirveä metsästäneiden seurojen ja seurueiden viime jahtikauden päätöksen yhteydessä arvioimien yksilömäärien perusteella villisikojen tiheimpiä esiintymisalueita Suomessa ovat itäisellä Uudellamaalla Loviisan, Porvoon, Lapinjärven ja Pyhtään muodostama alue sekä Kaakkois-Suomessa Venäjän vastainen rajaseutu Virolahdelta Parikkalaan.
Muita paikallisia tihentymiä on havaittu Mynämäen, Teiskon ja Sysmän alueilla, joissa villisikoja on tavattu ja myös metsästetty runsaasti.
Kanta-arvio on tuotettu matematiikan ja ekologian yhdistävällä tilastotieteen menetelmällä. Menetelmässä suomalaisten hirvenmetsästäjien kahden vuoden aikana talkootyönä tuottama villisian esiintyvyys- ja runsaustieto yhdistetään saalistilastoihin sekä 26 kansainväliseen tieteelliseen julkaisuun villisian demografiasta, eli kannan tuottavuudesta ja kuolleisuudesta eri olosuhteissa.

Suomalaista villisikaa tutkimustietoa on varsin vähän, eikä muualta lainatun tiedon oleteta välttämättä antavan tarkkaa kuvaa Suomen villisikakannasta. Näin ollen arvion virhemarginaalit jäävän melko leveiksi.
Arviota tarvitaan metsästyssaaliin mitoittamiseksi siten, että villisikakannan kokoa voidaan rajoittaa tehokkaasti. Rajoittamista tarvitaan erityisesti afrikkalaisen sikaruton Suomeen leviämisen ehkäisemiseksi.

Viikon kysymys

Oletko harkinnut ammatin vaihtamista?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä