Kylätoimikunnan tilalle rekisteröity kyläyhdistys

SUUR-MIEHIKKÄLÄÄN perustetaan rekisteröity kyläyhdistys, joka tulee korvaamaan vuodesta 1981 asti toimineen kylätoimikunnan. Uuden yhdistyksen perustava kokous pidetään tiistai-iltana, ja kokoukseen on kutsuttu paikalle niin kyläläiset kuin vapaa-ajan asukkaatkin.
Kylätoimikunnan puheenjohtaja Markku Korpela ja sihteeri Heikki Rongas kertovat, että aloite kyläyhdistyksen perustamiseksi esitettiin kyläkokouksessa jo vuonna 2015.
– Taustalla oli erityisesti se, ettei rekisteröimättömällä kylätoimikunnalla ollut juridisia oikeuksia hankerahoitusten hakemiseen.
Rongas lisää, että kylän urheiluseura on tähän asti joutunut hoitamaan kylän yhteisten hankkeiden tehtävät.
– Urheiluseura on tehnyt Suur-Miehikkälässä valtavan paljon kylän hyväksi. Tällä on nyt tarkoitus keventää heidän taakkaansa, ja ottaa kyläyhdistyksenä uutta vetovastuuta tulevista hankkeista.

Uuden kyläyhdistyksen hallitukseen on tarkoitus kutsua edustajat kaikista Suur-Miehikkälässä toimivista yhdistyksistä. Voimistelu- ja urheiluseura Kilpi ry:n lisäksi näitä ovat ainakin metsästysyhdistys, marttayhdistys ja maamiesseura.
– Lisäksi toivomme, että saamme toimintaan mukaan ”tavallisia” ihmisiä, jotka eivät ennestään kuulu mihinkään yhdistykseen. Myös vapaa-ajan asukkaat ja entiset kyläläiset ovat tärkeitä. Muualla asuvilla on usein erilainen näkökulma kylän kehittämistarpeisiin kuin täällä vakituisesti asuvilla, Korpela sanoo.
Suur-Miehikkälän kyläyhdistyksen toimialueena on koko Miehikkälän kunta, joten myös kylän ulkopuolella asuvat voivat tulla toimintaan mukaan.
– Jos yhtään miettii, että kuuluuko tämä minulle, niin silloin tämä kuuluu, Rongas kiteyttää.
Rongas muistuttaa siitäkin, ettei Suur-Miehikkälä kilpaile muiden kylien kanssa.
– Päinvastoin, ei täällä saa olla vastakkainasettelua kylien kesken. Kaikkien kylien etu on yhteinen, olemme samassa veneessä.

Perustettavan kyläyhdistyksen tavoitteita ovat muun muassa kylän elinvoimaisuuden kehittäminen ja muiden paikallisten toimijoiden tukeminen.
– Yhdistys voi ottaa vetovastuun hankkeista, joissa tarvitaan juridista toimijaa. Kun saamme oikeuskelpoisuuden, pystymme anomaan julkista rahoitusta hankkeisiimme, kylätoimikunnan ja Kymenlaakson Kylät ry:n hallituksen jäsen Timo Riihelä painottaa.
Tulevista alueellisista hankkeista Riihelä mainitsee esimerkkinä Etelä-Kymenlaaksossa toteutettavan digitalisaatiohankkeen, jonka avulla pyritään ehkäisemään erilaisten väestöryhmien syrjäytymistä parantamalla heidän valmiuksiaan käyttää digitalisaatiota apuna asioidensa hoidossa.
Toinen lähiaikojen alueellinen hanke on Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Maisemapolkuja-projekti, johon Suur-Miehikkälän kylä on hakenut mukaan.
– Hankkeessa mukana oleviin kyliin suunnitellaan maisemareittejä, jotka toimivat mobiiliopastuksella, Heikki Rongas selvittää.

Marju Perilä

Viikon kysymys

Kuuluuko hautausmaakäynti jouluusi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä