0

Metsien moninaisuus on kaikkien etu

Yksityismetsien vapaaehtoiseen suojeluun perustuvasta Metso-ohjelmasta tehtiin valtioneuvoston periaatepäätös kymmenen vuotta sitten, samalla ohjelma käynnistettiin. Nyt vuosikymmen myöhemmin on helppo todeta, että asenteet metsien suojeluun ovat muuttuneet ja monet metsänomistajat haluavat itse säilyttää omistamillaan alueilla sellaisia kohteita, jotka edesauttavat monimuotoisuuden säilymisen.
Kaakonkulmalla voimassa olevia ohjelmaan kuuluvia kymmenen vuoden sopimuksia on Miehikkälässä 36, Virolahdella 15 ja Ylämaalla noin kymmenen. Lisää on koko ajan työn alla. Osa niistä on sellaisia, jotka uusitaan ja osa täysin uusia kohteita.
Metsänomistajat saavat ohjelman kautta korvauksen vapaaehtoisesti suojelemistaan kohteista. Korvaus on keskimäärin 2 000 euroa hehtaarilta. Kaikki metsänomistajat eivät ole korvausta edes halunneet, vaan ovat muutenkin pyrkineet suojelemaan omia kohteitaan.
Metso-ohjelman tarkoitus on säästää yksityismetsissä koskemattomina pieniä, alle viiden hehtaarin kokoisia alueita, jotka sopivat suojelukohteiksi niiden omaleimaisuutensa ansiosta. Sellaisia voivat olla esimerkiksi puronvarret, jyrkänteet, hakkuissa säästyneet lahopuukohteet tai lähteet. Kysymys on siis kohteista, joissa luonnon moninaisuus näyttäytyy parhaalla tavalla.
Virolahdella on Metso-ohjelman lisäksi meneillään akateemikko Ilkka Hanskin testamenttaama luontoverkkohanke, jossa häneltä jääneillä varoilla hankitaan metsäalueita suojelukohteiksi ostamalla niitä yksityisilta metsänomistajilta tai yhteisöiltä.
Molemmat hankkeet edesauttavat luonnon moninaisuuden säilymistä Kaakonkulmalla. Se on tärkeää työtä jälkipolvia ajatellen.

Kommentteja aiheesta “Metsien moninaisuus on kaikkien etu

  • 19.7.2018 at 12:23
    Permalink

    Muutama asiavirhe tekstissä. Noilla määräaikaisilla METSO-sopimuksilla suojellaan pääasiassa pieniä, alle 5 ha kohteita. Mutta METSOssa on mahdollisuus myös kohteiden pysyvään suojeluun, jossa puustoisten kohteiden suojelukorvaus/ha on huomattavasti enemmän kuin 2000e, riippuen puuston määrästä. Vaikka pysyvään suojeluun METSO-ohjelman kautta haetaankin pääsääntöisesti yli 5 ha suuruisia kohteita, kelpaavat siihen pienemmätkin kohteet jos niissä on korpia, lettoja, lehtoja tai erittäin runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Pysyvässä suojelussa on 2 vaihtoehtoa joista maanomistaja voi valita: joko kohde myydään valtiolle suojelualueeksi tai kohde jää maanomistajan omistukseen ja siitä perustetaan yksityismaan suojelualue josta valtio maksaa maanomistajalle suojelukorvauksen.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Kannatatko naisten asevelvollisuutta?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä