0

Rakennuslautakunta paloaseman purkamisen kannalla

MIEHIKKÄLÄN KUNTA on edelleen aikeissa purkaa paitsi entisen nuorisotalon ja vanhan apteekin talon myös vanhan paloaseman. Paloaseman purkuun liittyvä lausunto oli rakennuslautakunnan käsiteltävänä tiistain kokouksessa. Lautakunta päätti, että kunnanhallitukselle menee purkamista puoltava lausunto.
Nuorisotalon sekä apteekintalon osalta purku-urakka aloitettiin Konepeikko Oy:n toimesta jo heinäkuun lopulla. Tällä viikolla nuorisotaloa on purettu sisältä ja myös koneiden on määrä siirtyä tontille.

Paloaseman purkamista varten Miehikkälän kunta joutui hakemaan poikkeuslupaa Kaakkois-Suomen ely-keskukselta, sillä rakennus on suojattu asemakaavan sr2-merkinnällä, joka tarkoittaa historiallisesti arvokasta ja kuntakuvan kannalta tärkeää rakennusta.
Miehikkälän kunta on perustellut paloaseman purkamista sillä, että huonokuntoiselle rakennukselle ei ole keksitty uutta käyttötarkoitusta ja siihen nähden sen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset ovat kasvaneet kunnalle kohtuuttoman suuriksi.
Vanhalle paloasemalle ei ole ollut enää käyttöä sen jälkeen, kun uusi paloasema valmistui viime vuonna.

Rakennuslautakunta käsitteli tiistain kokouksessaan ely-keskuksen poikkeuslupahakemuksesta antamaa lausuntoa. Siitä ilmeni, että vaikka rakennus ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä, on se silti historiallisesti arvokas ja kuntakuvan kannalta merkittävä.
Ely-keskuksen lausunnosta sekä myös Maakuntamuseon aktiivisesta vastustuksesta huolimatta asian rakennuslautakunnalle valmistellut vs. rakennustarkastaja Tommi Takanen päätti esittää lautakunnalle, että se puoltaisi poikkeuslupahakemuksen myöntämistä.

Takanen katsoi, että vanhan paloaseman ylläpito vaatisi taloudellisesti kohtuuttoman suuria panostuksia kunnalta, jolla ei ole rakennukselle enää tosiasiallista käyttöä.
Eikä näköpiirissä väestön vähentyessä ole sellaista toimintaa, johon vanha paloasema voisi tulevaisuudessa olla muunneltavissa.
Lautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisen lausunnon antamisesta.

Viikon kysymys

Ovatko mopoilijat häirinneet yöuniasi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä