0

Miehikkälä korostaa Saivikkalan merkitystä, myös matkailukohteet halutaan paremmin esille

Miehikkälän kunnanhallitus päätti jättää Kymenlaakson maakuntakaavaan teknisen lautakunnan esityksestä poikkeavan esityksen, jossa korostetaan kunnan keskustaajaman merkitystä.
Lausunnossaan kunta katsoo, että Miehikkälän kirkonkylällä pitää olla maakuntakaavassa keskustatoimintojen aluetta tarkoittava kaavamerkintä. Kirkonkylä on rakentunut kuntakeskukseksi, josta löytyy hallintoon, palveluihin ja kauppaan liittyviä toimintoja.
Suunnitteluratkaisun perusteissa esitetään, että pienet keskustat täydentävät maakunnan keskustaverkon, joten Miehikkälän kuntakeskuksen pitäisi olla luonnollisesti merkittynä tällä kaavamerkinnällä.

Lausunnossa muistutetaan, että kuntakeskuksen palveluja käyttää kuntalaisten lisäksi myös suuri määrä vapaa-ajan asukkaita. Kyseessä on kuitenkin ennen muuta taajamaa profiloiva merkintä, joka vaikuttaa siihen miten eri maakunnan pienet taajamat kehittyvät.
Merkinnän puuttuminen kuntakeskukselta voisi kunnan mielestä vaikuttaa merkittävästi elinkeinopolitiikkaan ja taajaman väestölliseen kehittymiseen.
Edelleen kunnanhallitus kiinnittää huomion myös matkailupalvelujen alueena merkittyihin kohteisiin ja alueisiin. Miehikkälän kunnan alueella merkintä on luonnoksessa ainoastaan Salpalinja-museolla.

Kunnanhallitus esittääkin, että matkailupalvelujen alueiksi tulisi myös merkitä K-Vizitin alue Suur-Miehikkälässä sekä Savan alue. Molemmat alueet on merkitty Kotka-Haminan seudun strategiseen yleiskaavaan matkailupalveluiden alueiksi.
Alueet soveltuvat hyvin maakunnallisesti merkittävien matkailupalvelujen tuottamiseen, joten niiden pitäisi olla merkittynä myös maakuntakaavaan. Kaavamerkinnällä varmistettaisiin se, että alueiden kehittymiselle ei ole tulevaisuudessa mitään kaavoituksellisia esteitä.
Suur-Miehikkälän osalta kunta haluaa korjata kylätarkastelussa olevan virheen. Siellä mainitaan, ettei kylällä ole kaupallisia palveluja, vaikka kylässä toimii kauppa.

Viikon kysymys

Hankitko aidon joulukuusen?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä