0

Kaakkoisen Suomen metsien hoitoon kannattaa panostaa – huolena varttuneiden taimikoiden riittämätön hoito

Metsänhoito parantaa metsien kasvua, lisää arvopuun tuotosta ja tehostaa hiilensidontaa. Kaakkois-Suomen alueella taimikoiden varhaishoito on nyt hyvässä vauhdissa. Sen sijaan huolena on varttuneempien taimikoiden riittämätön hoito, ensiharvennusten jääminen kauas tavoitetasosta ja metsäteiden kunnon rapistuminen.
Kaakkois-Suomen eli Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa erityisesti taimikoiden varhaishoitomäärät ovat päässeet hyvään vauhtiin viimeisen kahden vuoden aikana. Varhaishoito auttaa puun taimia selviytymään kriittisinä ensimmäisinä vuosina ohi kilpailevan kasvillisuuden ja antaa näin hyvät eväät taimikon jatkokehitykselle, kerrotaan Metsäkeskuksen tiedotteessa.
Myöhemmässä vaiheessa taimikko tarvitsee harventamista ja aikanaan sellupuun mitat saavuttanut nuori metsä ensiharvennusta. Näihin töihin kannattaa kaakossa panostaa jatkossa selvästi nykyistä enemmän. Esimerkiksi ensiharvennusten määrä tulisi kaksinkertaistaa, jotta saavutettaisiin tavoitteena oleva noin 13 000 hehtaarin vuotuinen pinta-ala.
Ajallaan hoidetuissa metsissä puusto kasvaa nopeammin tukkipuuksi ja tuo tuloja metsänomistajille. Puuston kiertoaikana tulot voivat olla lähes puolet suuremmat verrattuna hoitamattomaan metsikköön. Terveet ja kasvavat metsät sitovat tehokkaasti hiiltä pois ilmakehästä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Lisäksi puusta valmistetut tuotteet toimivat hiilivarastona ja korvaavat fossiilisista raaka-aineista tehtyjä tuotteita. Metsänhoidolla on myös merkittävä työllistävä vaikutus.
– Esimerkiksi nyt kaakossa pelkästään hoitamatta jäävät taimikot, noin 2 000 hehtaaria, tarjoaisivat vuosittain töitä kymmenille metsureille ja vajaan miljoonan euron liikevaihtolisän alan palveluyrityksille, sanoo elinkeinopäällikkö Jouni Väkevä Suomen metsäkeskuksesta.
Yksityinen metsänomistaja löytää yksityiskohtaista tietoa omien metsiensä metsänhoitotarpeista Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta. Apua metsänhoitokysymyksiin saa myös metsäpalvelujen tarjoajilta ja muilta alan ammattilaisilta.

Viikon kysymys

Tarvitaanko vanhaa kivinavettaa Virojoen katukuvassa?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä