0

Hallinto-oikeus kumosi Miehikkälän yläkoulun apulaisrehtorikiistasta tehdyn valituksen

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Virpi Rökman-Pakkasen ja Aira Paavolan tekemän valituksen sivistyslautakunnan päätöksestä, jossa lautakunta hyväksyi Miehikkälän yläkoulun apulaisrehtori Riitta Lyran oikaisuvaatimuksen ja palautti tälle apulaisrehtorin tehtävät. Lautakunnan päätös tehtiin elokuun lopulla viime vuonna.
Lautakunnan silloiseen päätöksen sisältyi esittelijänä toimineen sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttisen jäävääminen päätöksenteosta. Lautakunta katsoi äänestyksen jälkeen, että Hyttinen on esteellinen toimimaan viranhaltijaesittelijänä asiassa, koska hän oli aikaisemmin sivistystoimenjohtajana ratkaissut asian itsensä ja apulaisrehtorin välillä.
Lautakunnan näkemyksen mukaan kysymys oli Hyttisen ja Lyran välisestä luottamuspulasta, joka perustui täysin sivistystoimenjohtaja-rehtorin subjektiiviseen, oman tuntemuksensa varassa olevaan näkemykseen. Lautakunta totesi hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa, että ”on vahvasti syytä epäillä, että hän ei ole ollut objektiivinen itseään koskevassa asiassa” ja ”luottamus hänen puolueettomuuteensa on erityisestä syystä vaarantunut.”

Rökman-Pakkanen ja Paavola valittivat päätöksestä, koska heidän mielestään lautakunnan päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja asia pitäisi siksi palauttaa uudelleen sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.
Valittajat esittivät, että esittelijän jäävääminen ei ole perustunut lakiin eikä esteellisyyden syytä ole lautakunnan päätöksessä perusteltu.
Hallinto-oikeudelle toimitetussa valituksessa todetaan, että ”lautakunta on ilmeisesti pitänyt esittelijää esteellisenä sen vuoksi, että hän on tehnyt oikaisuvaatimuksen kohteena olleen viranhaltijapäätöksen. Päätöksen tehnyt viranhaltija voi osallistua oikaisuvaatimuksen käsittelyyn ja toimia esittelijänä. Esittelijän aiheeton jäävääminen on johtanut siihen, että lautakunta on tehnyt päätöksen hallintosäännön vastaisesti ilman viranhaltijan esittelyä.”

Hallinto-oikeuden ratkaisun perusteluissa todetaan, että valituksenalaisen päätöksen pöytäkirjasta ei ilmene se peruste, jonka johdosta esteellisyyden on katsottu syntyneen. Sivistystoimenjohtaja-rehtorin esteellisyyttä koskevat perusteet on kuitenkin esitetty sivistyslautakunnan hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa, ja lausunnon mukaan vastaavat perustelut on esitetty suullisesti lautakunnassa.
Päätöksessä todetaan edelleen: ”Kun otetaan huomioon sivistyslautakunnalla asiaa ratkaistaessa käytettävissä olleet selvitykset sekä oikaisuvaatimuksen hyväksymisen syy, asian esittelyssä ja valmistelussa ilmenneillä puutteellisuuksilla ei ole voinut olla sellaista vaikutusta asian ratkaisuun, että sivistyslautakunnan päätös tulisi näistä syistä kumota.”

Viikon kysymys

Harrastatko kylmävesiuintia?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä