0

Miehikkälä siirtää jätehuoltonsa Kymenlaakson Jätteelle – päätös syntyi äänestyksen jälkeen

MIEHIKKÄLÄN kunnanhallitus päätti maanantaina, että kunta siirtää jätehuoltonsa palvelutehtävät ja jätemaksujen laskutuksen Kymenlaakson Jäte Oy:lle ensi vuoden alussa. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.
Pohjaesityksessään kunnanjohtaja Arto Ylönen oli jättämässä jätehuoltopalvelut edelleen kunnan omiin käsiin.
Hän perusteli esitystään muun muassa sillä, että näin kunnan olisi helpompi työllistää edelleen työtoiminnassa olevia henkilöitä Miehikkälän pienjäteasemalle.
– Kokonaisuus näyttää siltä, että kun Kymsote nyt aloittaa vuodenvaihteessa, meidän on helpompi työllistää työtoiminnassa mukana olevia suoraan sote-kuntayhtymän kanssa kuin jos Kymsoten vastapuolena olisi liikelaitos, Ylönen sanoi ennen kokousta.

Hän viittasi siihen, ettei Kymenlaakson Jäte Oy välttämättä näin toimisi.
Kunnanhallituksen päätökseen kuitenkin kirjattiin teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että Miehikkälä edellyttää pienjäteaseman toiminnan jatkumista. Työtoimintaa on myös käytettävä edelleen pienjäteaseman jätteiden lajitteluun, purkamiseen ja muihin aseman töihin.
Vastaava kirjaus on Virolahden aikaisemmin tekemässä päätöksessä.
Miehikkälän kunta kuuli ennen päätöstään niin Kymenlaakson Jäte Oy:n kuin Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n edustajia asiassa.
Samoin kuultiin paikallisen jätehuoltoyhtiön kanta asiaan.
Erityisesti SKAL on ollut huolissaan kuntien aikeista siirtää tehtävät kunnilta liikelaitoksille.
– Se voi tarkoittaa sitä, etteivät paikalliset yritykset pärjää enää kilpailutuksessa isompia vastaan. Ymmärrän SKAL:n huolen täysin, Arto Ylönen totesi.

Kunnanhallituksessa teknisen lautakunnan esitykseen pohjautuvan vastaesityksen teki Leena Kataikko (kesk.). Hänen kanssaan sen puolesta äänestivät Asko Laapas (kesk.), sekä kokoomuslaiset Matti Astola ja Tuula Suomalainen.
Kunnanjohtajan pohjaesitystä kannattivat keskustalaiset Tarja Alastalo, Markus Tylli ja Sirpa Husu.

Jätehuoltopalvelujen siirtäminen Kymenlaakson Jäte Oy:lle tarkoittaa myös sitä, että kylille suunnitellut lukolliset yhteiskeräyspisteet jäävät niin ikään jäteyhtiön tehtäväksi.
Miehikkälässä niitä on suunniteltu Salo-Miehikkälään valaistun ladun pysäköintialueelle, Saivikkalaan pienjäteasemalle ja Muurikkalaan maaliikennekeskuksen alueelle.

JUKKA KINNUNEN

Viikon kysymys

Tulivatko kesäkelit liian aikaisin?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä