0

Virolahtelaiset tyytyväisiä kotikuntaan – asukaskyselyssä ei ilmennyt erityisiä kipukohtia

VIROLAHTELAISILLA ja Virolahden vapaa-ajan asukkailla on varsin myönteinen mielikuva kunnastaan. Näin voi päätellä kesäkuussa tehdyn asukaskyselyn tuloksista.
Kunnan internet-sivuilla toteutettuun kyselyyn vastasi 170 henkilöä, joista lähes 60 prosenttia kertoi mielikuvan Virolahdesta olevan myönteinen tai melko myönteinen. Vain vajaa 10 prosenttia vastaajista määritteli mielikuvansa melko kielteiseksi tai kielteiseksi.
Kunnanjohtaja Osmo Havuahon mielestä asukaskyselyn vastaajilta saatu palaute oli jopa yllättävän positiivista.
– Mitään erityistä kipukohtaa vastauksissa ei noussut esiin.
Erityisen tyytyväinen Havuaho oli sosiaali- ja terveyspalveluista annettuun palautteeseen, sillä yli 60 prosenttia vastaajista oli tyytyväinen saamiinsa palveluihin. Tyytymättömien osuus oli 17 prosenttia.
– Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kunnan tärkeimpiä palveluja. On hyvä tietää, että ne ovat toimineet useimpien mielestä hyvin, ja toivottavasti toimivat hyvin myös sote-uudistuksen jälkeen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi positiivisinta palautetta vastaajat antoivat kirjastopalveluista. Myös kaikissa muissa palveluissa tyytyväisten vastaajien joukko oli selvästi suurempi kuin tyytymättömien joukko.
– Eniten parannettavaa nähtiin teknisellä puolella ja sivistyspuolella. Molemmissa on jo vähän pyrittykin kohentamaan tilannetta. Koulupuolella on lisätty avustajaresursseja ja tekniselle puolelle on perustettu yksi virka lisää, kun siellä on ollut alimiehitystä, Havuaho kertoo.
Kunnan tarjoamista palveluista vastaajat olivat käyttäneet ahkerimmin sosiaali- ja terveyspalveluja, kirjasto- ja tietopalveluja, kulttuuripalveluja ja liikuntapalveluja.
Esimerkiksi päivähoito- ja koulutuspalveluja oli käytetty vähemmän. Tulosanalyysissä muistutetaankin, että palvelujen käyttöä koskeva tulos on vinoutunut, sillä lähes neljäsosa kyselyyn vastanneista ei asu vakinaisesti Virolahdella.

Virolahtea parhaiten kuvailevien määritelmien listalla kärkeen nousivat luonnehdinnat rauhallinen, turvallinen ja viihtyisä. Myös rikas historia kuvasi vastaajien mielestä hyvin Virolahtea. Sen sijaan erityisen dynaamisena kuntana Virolahtea ei pidetty, vaikka iso osa vastaajista luonnehtikin Virolahtea kehittyväksi kunnaksi.
Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista piti Virolahden tärkeimpinä menestystekijöinä luonnonläheisyyttä ja maaseutumaista asumista. Selvästi pienempi joukko nosti tärkeimpien menestystekijöiden listalle kunnan sijainnin ja liikenneyhteydet.
Asukaskyselyn toteuttaminen liittyi uuden kuntastrategian valmisteluun. Ylivoimaisesti tärkeimpänä uuden strategian painopisteenä vastaajat pitivät kunnan elinvoiman vahvistamista aktiivisen elinkeinopolitiikan ja uusien työpaikkojen luomisen avulla. Toiseksi tärkeimpänä painopisteenä pidettiin asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden kehittämistä.

Marju Perilä

Viikon kysymys

Tunnetko uudet liikennemerkit?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä