0

Miehikkälän ja Virolahden pohjavesialueet kartoitettu – tiedot löytyvät karttapalveluista

Etelä-Kymenlaakson kuntien pohjavesialueiden tarkastetut tiedot ja rajaukset on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelussa. Ajantasaiset pohjavesialuetiedot on nyt mahdollista tarkistaa esimerkiksi Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-palvelussa tai ympäristöhallinnon Karpalo-karttapalvelussa.
Lisäksi Suomen ympäristökeskuksen sivuilla voi tutustua tarkempiin kartoitusraportteihin.
Pohjavesialueiksi rajataan luonnontieteellisin perustein alueet, joilla muodostuu merkittävästi pohjavettä. Tällaisia alueita ovat yleisimmin jääkauden vaikutuksesta syntyneet harjut ja reunamuodostumat.
Pohjavesialueet ovat tärkeitä vedenottoalueita, mutta pohjavedestä hyötyvät ihmisten lisäksi myös monet luontokohteet. Esimerkiksi lähteiköt ja lähdesuot tarvitsevat pohjavettä säilyäkseen elinvoimaisina.
Etelä-Kymenlaakson alueella löytyi tämän vuoden aikana tehdyssä kartoituksessa yhteensä yhdeksän merkittäväksi katsottua pohjavedestä riippuvaista lähteikköä tai muuta arvokasta ekosysteemiä. Näistä ekosysteemeistä peräti viisi sijaitsee Miehikkälässä ja kolme Virolahdella. Yhdeksäs kohde on Onkamaalla Haminassa.
Virolahdelta löytyneet arvokkaat pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit ovat Haaviston lähteikkö ja Kuivakankaan lähdekorpi Haavistossa sekä Pönninmäen lähteikkö Vaalimaalla.
Miehikkälässä arvokkaita ekosysteemejä ovat Laajanpohjansuon lähteet Pellinkankaan länsipuolella, Suurenlähteensuon lähteet Kaitaissa, Luotokankaan lähteikkö Honossa, Lähdelamminkankaan lähteikkö Savanjärven kaakkoispuolella ja Huosiaiskorven lähteikkö lähellä Luumäen rajaa.

Viikon kysymys

Tunnetko uudet liikennemerkit?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä