0

Kalatalousalueet aloittavat toimintansa – Kaakonkulma jaettu kahteen alueeseen

Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alussa.
Suurin osa Miehikkälän ja Virolahden vesistöistä kuuluu Hamina-Virolahden kalatalousalueeseen. Ylämaa sekä pienet osat Miehikkälästä ja Virolahdelta kuuluvat puolestaan Kaakonkulman kalatalousalueeseen.
Hamina-Virolahden kalatalousalue muodostuu Summajoen, Vehkajoen, Virojoen ja Vaalimaanjoen vesistöistä sekä Haminan ja Virolahden edustan merialueesta. Pohjoisessa kalatalousalueen raja kulkee Salpausselkää pitkin.
Urpalanjoen, Vilajoen ja Tervajoen vesistöt kuuluvat Kaakonkulman kalatalousalueeseen, joka ulottuu pohjoiskolkaltaan Vuoksen vesistön tuntumaan asti.
Uusien kalatalousalueiden perustamiskokoukset järjestetään tammi-helmikuun aikana.
Kokouksissa päätäntävaltaa käyttävät vesialueiden omistajat ja valtakunnalliset kalastusalan järjestöjen edustajat. Lisäksi kokouksiin voivat lähettää edustajansa alueelliset ympäristö- ja luontojärjestöt, joilla on kokouksissa puheoikeus.
Kalatalousalueiden ensimmäinen yleiskokous päättää muun muassa alueen järjestäytymisestä, valitsee hallituksen ja valmistelee säännöt toimintaansa varten.
Kokouksen jälkeen alue valitsee itselleen toiminnanjohtajan ja käynnistää alueensa kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelun. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tulee olla valmis vuoden 2020 loppuun mennessä.
Kalatalousalueiden keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu, käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta, toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta, kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus sekä kalastuksenvalvonnan järjestäminen.

Viikon kysymys

Puututaanko koulukiusaamiseen riittävästi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä