0

Viime syksyn jaossa kolmelle hankkeelle leader-rahaa Kaakonkulmalle

Leader-ryhmät tekivät loka-joulukuussa hanketukipäätöksiä, joilla rahaa jaettiin eri hankkeisiin Euroopan maaseuturahastosta. Kaakonkulmalla rahaa sai kolme eri hanketta.
Pyterlahden ilmavalvontatornin rakentamiseen myönnettiin investointiin noin 29 000 euroa ja kehittämiseen 7 400 euroa. Tornin kustannusarvio on kehittämistoimet mukaan lukien vajaat 51 000 euroa, josta leader-rahalla katetaan siis noin 36 600 euroa. Loput koostuu lähinnä talkootyöstä.
Hankkeessa rakennetaan sodanaikaisen ilmavalvontatornin mallin mukaan Siipioravanvuorelle torni ja järjestetään siellä yleisötapahtumia. Hanke pohjautuu rajaseudun paikallishistoriaan ja nostaa esiin vähän tutkittua, mutta seudulle tyypillistä teemaa. Torni toimii monipuolisena virkistys- ja matkailukohteena erilaisille käyttäjille ja ryhmille.
Hankkeen toteuttajana toimii Pyterlahden kulttuurikyläyhdistys ry.

Viim syksynä aloiteltu maisemapolku -hanke sai leader-rahaa reilut 53 000 euroa. Koko hankkeen kustannusarvio on 76 000.
Hanke on kohdennettu Etelä-Kymenlaakson kylien asukkaille, maaseudun yhdistyksille ja yrityksille sekä erityisesti hankkeeseen osallistuville kylille. Virolahdella mukana ovat Klamilan seutu, sekä Virojoki ja Haavisto. Miehikkälässä puolestaan Suur-Miehikkälä, Pitkäkoski ja Salo-Miehikkälä.
Hankkeen aikana kohdekyliin luodaan edellytyksiä kylämatkailulle tekemällä mobiilireittejä luontoa, maisemaa ja paikalliskulttuuria korostaen. Tavoitteena on lisätä myös asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta.
Maisemapolkuja -hankkeessa tehdään mobiiliopasteisia kyläreittejä sekä maisemahistoriaselvityksiä digitaalisessa muodossa. Kylämaisemaa hoidetaan talkoilla ja edistetään erilaisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä maiseman- ja luonnonhoidossa.
Hanke tukee ympäristön kestävää käyttöä ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Hankkeen kohderyhmää ovat Leader Sepra ry:n alueen asukkaat, yhdistykset, viljelijät ja maanomistajat.
Toteuttajana toimii ProAgria Etelä-Suomi ry.

Kolmas alueen hanke on Vaalimaan verkostot. Siihen myönnettiin leader-rahoitusta 48 600 euroa. Investointi on kokonaisuudessaan 81 000 euroa.
Hankkeessa muodostetaan verkosto, jossa maaseudun paikalliset yrittäjät, oppilaitokset ja muut toimijat sekä Vaalimaan alueen yrittäjät saadaan aktiiviseen yhteistyöhön. Verkoston tavoitteena on nostaa tietoisuutta alueen tarpeista ja tarjonnasta ja luoda yhteistyön mahdollisuuksia erilaisten toimijoiden välille.
Lisäksi tavoitteena on saada Vaalimaan alueen matkailijavirtoja tutustumaan seudun muihin kohteisiin, tapahtumiin ja palveluihin.
Toteuttajana tässä hankkeessa toimii Kehitysyhtiö Interfin ltd Oy.

Viikon kysymys

Tarkistatko säännöllisesti palovaroittimen kunnon?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä