0

Destia sai jatkoluvan Ylä-Pihlajan Paskomäen louhimolle

Haminan lupavaliokunta on myöntänyt ympäristö- ja maa-ainesluvan Destia Oy:lle Ylä-Pihlajan Paskomäen louhimon toiminnan jatkamiseen. Destia Oy harjoittaa alueella kiven louhinnan ja murskauksen lisäksi muun muassa maa-ainesten varastointia ja kierrättämistä.
Louhimo sijaitsee Mäkipirtintien varressa Vaalimaantien läheisyydessä. Alueella on ollut toimintaa 1980-luvun lopulta lähtien.
Paskomäen kallioalueella louhitaan ja murskataan alueelta otettua sekä muualta tuotavaa kiviainesta tie- ja muuhun rakentamiseen. Lisäksi alueella kierrätetään ja käsitellään rakentamisessa syntyvää, puhdasta maa- ja kiviainesta, kuten soraa, hiekkaa, moreenia, multaa tai turvetta seulomalla tai murskaamalla. Käsittelyn lopputuotteina syntyy rakentamiseen kelpaavia murskelajikkeita tai esimerkiksi viherrakentamisessa kelpaavia materiaaleja.
Työmaalla käytetään siirrettävää murskauslaitosta, joka tuodaan alueelle jokaista toimintajaksoa varten ja viedään pois jakson päättyessä. Lupaehtojen mukaan murskausta voidaan tehdä arkisin kello 7–22 välisenä aikana ja räjäytyksiä arkisin kello 10–18 välisenä aikana.

Viikon kysymys

Tunnetko uudet liikennemerkit?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä