0

Mielipiteet: Virolahden vedet ja kalankasvatus

Virolahdella toimivat kalankasvattamot ovat hakeneet lupia kalantuotannon huomattavalle kasvattamiselle. Tämä on herättänyt keskustelua kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden piirissä.
Kunta puolustaa lausunnossaan vahvasti hanketta. Perusteluina todetaan muun muassa veden laadun kohentuminen, paikallisen kalantuotannon tärkeys sekä hankkeiden vaikutus alueen talouteen ja työllisyyteen.
Mielestämme asiaa on tarkasteltu kovin yksipuolisesti. Paikallisen elinkeinon tukeminen on sinällään ymmärrettävää ja se on tärkeä asia. Kalankasvatukseen Virolahden matalat ja hitaasti vaihtuvat vedet sopivat kuitenkin huonosti. Seuraamuksina on ympäristön kuormittuminen ja erilaiset haitat lähellä asuville ja vapaa-ajan asukkaille.
Täysin kestämätön on argumentti, että veden laadun parantuminen antaa mahdollisuuden kuormituksen lisäämiseen.
Päinvastoin, myönteinen kehitys innostakoon meitä yhä uusiin parannustoimenpiteisiin. Puoli vuosisataa Virolahden vesien laatua seuranneina tiedämme, että paljon on vielä matkaa tavoitetilaan.
Puuluotojen edustalle Kavonselälle suunnitellun uuden laitoksen sanotaan hakemuksessa sijaitsevan ”kauempana ulkomerellä”. Jokainen aluetta tunteva tietää, että kysymyksessä on suhteellisen matala vesialue sisäsaaristossa. Muiden laitosten sijainti on vielä ongelmallisempi.
Kunnan tehtäviin kuuluu yritystoiminnan ja sen toimintaedellytysten tukeminen. Onko tässä tapauksessa kuitenkin unohdettu kunnan kannalta keskeinen kohderyhmä ja elinkeinon haara vapaa-ajan asukkaat ja matkailu.
Ymmärtääksemme kunta haluaa profiloitua kauniina ja puhtaita luontoarvoja tarjoavana alueena. Kalankasvatuksen lisääminen ei välttämättä tue näitä pyrkimyksiä, vaan asiasta saattaa pikemminkin muodostua mainehaitta Virolahdelle.
Tämä kirjoitus ei ole kalankasvatusta vastaan, onhan kysymyksessä laillinen ja kontrolloitu elinkeino. Meidän on kuitenkin tarkasteltava tämän toiminnan seuraamuksia kiihkottomasti.
Luonnonvarakeskuksen mukaan ruokakalan kasvatusta ohjataan kansallisella vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelmalla ympäristön ja muiden toimintojen, kuten mökkeilyn, kannalta sopiville vesialueille. Erityisesti tutkitaan kalankasvatusta kiertovesilaitoksissa ja avomerellä. Tämä antaa suuntaviivat alan yleiselle kehitykselle.
Kotimaisen kalanviljelyn kehittäminen on tärkeä asia. Tehtäköön se kuitenkin niin, että toiminnan ympäristövaikutukset ovat hyvin hallinnassa.

Jukka Tikka
Ilkka Tikka
Hurpun mökkiläisiä

Viikon kysymys

Uskotko Hurpun matkailuhankkeen toteutumiseen?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä