0

Miehikkälän koulun edustalle kaivataan suojatietä

Miehikkälän kirkonkylän koulun oppilaskunta on jättänyt tekniselle lautakunnalle aloitteen suojatien rakentamisesta koulun ja Keskuskujan välille. Koulu ja Keskuskuja sijaitsevat kirkonkylän pääväylän eli Keskustien vastakkaisilla puolilla. Oppilaskunnan mukaan sekä oppilaat että vanhemmat ihmiset pelkäävät tien ylitystä paikassa, jossa näkyvyys ei ole kovin hyvä.
Aloitetta keskiviikon kokouksessaan käsitellyt tekninen lautakunta totesi, ettei kunta voi rakentaa suojatietä, koska Keskustie on valtion maantie. Lautakunta kuitenkin päätti, että tekninen toimi ehdottaa Ely-keskukselle suojatien toteuttamista.
Kirkonkylän koulun oppilaskunta esitti myös Hurttalantien katuvalaistuksen uusimista. Nykyisessä valaistuksessa alue koetaan pimeäksi ja turvattomaksi.
Myös Hurttalantie on valtion maantie, mutta tien alkuosa muutetaan jossain vaiheessa kunnan kaduksi. Ennen sitä tie kunnostetaan ja sille rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Katuvalot on tarkoitus uusia samassa yhteydessä, mutta hankkeen aikataulu on vielä avoin.

Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan myös Virolahden lukion oppilaskunnan aloitetta, jossa toivottiin yläkoulun pysäköintipaikan liittymän parantamista. Oppilaskunnan mukaan parkkipaikalta Rantatielle lähdettäessä näkyvyys on heikko varsinkin oikealle.
Lautakunta totesikin, että tekninen toimi parantaa parkkipaikan liittymän näkemäaluetta raivaamalla sitä kevään aikana.

Viikon kysymys

Hankitko aidon joulukuusen?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä