0

Mielipide: Paikkaperustainen aluekehittäminen

Siniset näkevät aluekehityksen virtojen tilana, josta ei voi jättäytyä syrjään. Paikkaperustainen aluekehittäminen perustuu tänä päivänä talouden realiteetteihin. Alueiden globaali kilpailukyky ja kasvu sekä kunkin kunnan kytkeytyminen makrotalouden rakenteisiin ovat poliittisia realiteettejä, jotka koskevat samalla tavoin pieniä kuntia kuin suuriakin asutuskeskittymiä. Aikoinaan kuntien kytkennät kulkivat maakuntakeskusten ja pääkaupungin kautta, nyt suoraviivaisesti globaaleihin arvoketjuihin.
Sinisten tavoitteena on tasapuolinen, ihmislähtöinen aluekehitys syrjäseuduilla, pienissä, keskisuurissa ja suurissa kaupungeissa. Ihmisten toimeentuloon vaikuttavat erityisesti vahvat alue-ja paikallistaloudet, joita on politiikan toimin tärkeä tukea. Siniset kiinnittävät erityistä huomiota paikalliskeskusten asemaan. Ihmisten asuminen on muuttunut monipaikkaiseksi. Pysyvän väestön lisäksi myös vapaa-ajan asukkaat pystyvät tekemään ostoksensa paikalliskeskuksissa, jos palveluja on riittävästi tarjolla.

Siniset korostavat paikkaperustaisessa aluekehittämisessä erityisesti tietojohtamista ja oikean tiedon tuottamista, asiantuntijatalouden mahdollisuuksia sekä avointa toimintakulttuuria. Kuntien tulee makrotalouden puitteissa paikkaperustaisesti määritellä itse kehittämisensä suunta ja päämäärät sekä keinovalikoimat. Kunnat ovat erilaisia, joten kehittämisen polkukin voi vaihdella. Paikkakuntien elinvoiman keskeinen menestystekijä tulee olemaan saavutettavuus.
Siniset haluavat maakunnille verotusoikeuden maakuntien aseman vahvistamiseksi.

Markku Siitari
Kaakkois-Suomen Siniset
Piirisihteeri

Viikon kysymys

Maistuuko sinulle hapanvelli?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...