0

Suomalais-venäläinen rajavesiyhteistyö tiivistyy kala-asioissa – Urpalanjoki mukana valvonnassa ja tutkimuksessa

Urpalanjoen kalastuksenvalvontaa tehostetaan molemmin puolin rajaa tänä vuonna. Asiasta päätti viime kuussa koolla ollut suomalais-venäläinen työryhmä. Urpalanjoen lisäksi kalastusta valvotaan tehokkaammin pohjoisemmilla rajajoilla Mustajoella, Vuoksella ja Hiitolanjoella.
Pietarissa järjestetyssä kokouksessa päätettiin jatkaa viime vuonna aloitettuja yhteisiä jokitarkastuksia kalojen vapaan kulun todentamiseksi Kaakkois-Suomen rajajoissa. Lisäksi päätettiin laatia suunnitelma valvontayhteistyön toteuttamisesta.
Työryhmän ensimmäinen ponnistus tutkimusyhteistyön tiimoilta on rajajokien vanhan tutkimustiedon kerääminen eri toimijoilta. Tavoitteena on saada tämän vuoden loppuun mennessä yhteinen kooste eteläisten rajavesien tutkimustiedosta.
Tutkimusyhteistyön jatkaminen ja sen tiivistäminen katsottiin molemmin puolin rajaa hyvin tärkeäksi. Tänä vuonna eteläisellä alueella tutkimuksia kohdentuu Suomenlahteen laskevista joista molemmin puolin rajaa Urpalan-, Vila-, Rakkolan-, Musta- ja Soskuanjokeen.
Laatokkaan laskevista joista tutkittavien listalla ovat Vuoksi ja Hiitolanjoki. Varsinkin Hiitolanjoella on tarpeen saada tietoa Venäjän puolen tilanteesta, aiemmista tutkimuksista on kulunut jo useita vuosia.

Eteläinen alatyöryhmä kävi myös keskustelua rajajokiin tehtävien lohikalojen istutuksien periaatteista. Päädyttiin siihen, ettei istutuskantoja tule käyttää, mikäli joessa esiintyy omaa alkuperäistä kantaa kummalla puolen rajaa tahansa.
Toisen vesistöalueen kantaa voidaan käyttää kotiutusistutuksissa, jos alkuperäinen kanta on hävinnyt. Todettiin, että istutusten vaihtoehtona tulisi heikkoja lohikalakantoja ensisijaisesti pyrkiä elvyttämään nousuesteitä poistamalla, parantamalla lisääntymisalueita sekä kitkemällä salakalastusta.
Alatyöryhmät raportoivat työnsä etenemisestä varsinaiselle suomalais-venäläiselle kalataloustyöryhmälle joka kokoontuu seuraavan kerran ensi lokakuussa Imatralla. Rajavesien kala-asioita tullaan puimaan myös suomalais-venäläisen rajavesistökomission 57. vuosikokouksessa Inarissa elokuussa.

Suomi ja Venäjä allekirjoittivat viime vuoden huhtikuussa yhteisymmärrysmuistion rajavesien kalatalousasioiden kehittämisestä, seurannasta ja tutkimustyöstä. Osapuolet perustivat suomalais-venäläisen kalataloustyöryhmän, joka järjestäytyi ensi kerran Espoossa marraskuussa. Kokouksessa sovittiin kalataloustyöryhmän työn edistämisestä kolmessa alatyöryhmässä; pohjoisessa, keskisessä ja eteläisessä.
Eteläinen alatyöryhmä käynnisti toimintansa Pietarissa tammikuussa. Venäjää eteläisessä alatyöryhmässä edustavat Luoteis-Venäjän kalaviranomainen sekä valtion kalantutkimuslaitos.
Suomea puolestaan edustavat Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset, Etelä-Karjalan liitto sekä Luonnonvarakeskus. Työryhmä rajasi toiminta-alueekseen Laatokkaan ja Suomenlahteen laskevat rajajoet sekä keskeisimmät yhteiset rajajärvet tältä alueelta.
Tapaamisissa keskusteltiin kalojen vapaan kulun mahdollistamisesta rajajoissa, kalastuksen valvonnasta, lohikalojen luontaisen lisääntymisen edistämisestä sekä olemassa olevan seurantatiedon kokoamisesta ja rajajokiin liittyvän kalatutkimuksen kohdentamisesta tänä vuonna.

Viikon kysymys

Kiinnostavatko politiikan käänteet?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä