0

Kolumni: Liikkeessä oleva Suomi voi hyvin

Eduskuntavaaleissa on laajasti kyse suomalaisten hyvinvoinnista. Niin yksilö kuin yhteiskuntakin voi saavuttaa merkittäviä hyötyjä liikunnan avulla. Liikunta muun muassa parantaa tutkimusten mukaan ihmisten elämänlaatua, auttaa jaksamaan työssä ja koulussa, ehkäisee syrjäytymistä, edistää oppimista, antaa elämyksiä, parantaa toimintakykyä, helpottaa masennusoireita ja vähentää riskiä sairastua moniin tauteihin.
Mitä pitempään ihminen pysyy terveenä ja työkykyisenä, mitä vähemmän hän käyttää sairaanhoitopalveluita, sitä enemmän kansantalous kiittää. Liikkumattomuuden hinnaksi on Suomessa tutkimuksellisesti laskettu vuodessa yli kolme miljardia euroa! Liikkumattomuus on maailman neljänneksi yleisin kuolinsyy.

Nykyinen eduskunta käsittelee liikuntapoliittista selontekoa ja sieltä tulisi kirjata tulevaan hallitusohjelmaan ainakin:
1) Kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon yhteiskunnassa liikkumisvaikutusten arviointi.
2) Vahva kirjaus kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden edistämisen puolesta. Urheiluseurat eivät kaipaa lisää byrokratiaa, vaan keinoja toiminnan helpottamiseksi.
3) Tulee muuttaa valtion liikuntabudjetin rakennetta siten, että liikuntaa rahoitettaisiin nykyistä enemmän budjettivaroista. Esimerkiksi urheilijaeläkkeet, kuntien liikunnan valtion osuudet sekä urheiluopistojen liikunnanalan ammatilliset koulutukset maksetaan tällä hetkellä rahapelitoiminnan tuotoista, kun taas kaikki muut ammatilliset koulutukset, taiteilijaeläkkeet ja valtionosuudet rahoitetaan budjettivaroista.
4) Valtioneuvoston nimittää ja opetus- ja kulttuuriministeriön johtama liikuntapolitiikan koordinaatioelin, jossa olisi edustus kaikista fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen tavalla tai toisella liittyvistä ministeriöistä sekä tarvittaessa myös valtionhallinnon ulkopuolisia asiatuntijajäseniä esimerkiksi järjestöistä. Tarkoituksena olisi varmistaa korkealla virkamiestasolla, että jokaisella hallinnonalalla tehdään olennaisia asioita liikunnan edistämiseksi. Liikunta liittyy useille elämänalueille ja siksi sitä on edistettävä julkishallinnossa eri sektoreilla. Liikuntahallinnon lisäksi tärkeitä ovat mm. sosiaali- ja terveys, liikenne ja ympäristö.

Jokaisen äänestäjän tulee myös muistaa, että vastuuta omasta hyvinvoinnista ei kannata – eikä voi – ulkoistaa. Muut vain kannustavat ja mahdollistavat liikuntasi helpommin. Sinä valitset! Valitse liikunta ja ulkoilu jo tänään ja mene lihasvoimalla myös äänestyspaikalle 14. huhtikuuta!

Tommi Lehtinen
Kymenlaakson Liikunta ry
toiminnanjohtaja

Viikon kysymys

Häiritseekö postilakko elämääsi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä