0

Mielipide: Koulutus on tulevaisuusinvestointi

Suomalaisen yhteiskunnan lippulaiva on monien vuosikymmenten ajan ollut laadukas koulutus. Suomi on pärjännyt kansainvälisessä OECD:n Pisa-tutkimuksissa hyvin useana vuonna. Suomessa on aina arvostettu koulusta ja kouluttautumista. Perhetaustasta tai varallisuudestamme riippumatta voi maassamme kouluttautua aina tohtoriksi asti laadukkaassa, maksuttomassa koulutusjärjestelmässämme.
Peruskoulu on Suomessa maksuton ja takaa kaikille yhdenvertaiset lähtökohdat jatkokoulutukseen. Toisella asteella, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opetus on maksutonta kyllä, mutta toisen asteen opiskelijoilla on velvollisuus itse hankkia koulunkäynnin kannalta välttämättömät oppikirjat, välineet sekä maksaa tutkintomaksut. Toinen aste voi maksaa tuhansia euroja opiskelijalle lukuvuosittain.

Vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahan puute on ollut vaikuttamassa siihen, että opinnot ovat jääneet kesken. Kyselyn tulos on hälyttävä. Pelastakaa lapset ry laati Maksuton toisen asteen koulutus kaikille -kansalaisaloitteen, jolla pyrittiin saamaan lakiuudistuksia lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.
Aloite on kaikkinensa kannatettava, sillä tällä hetkellä peruskoulun jälkeinen koulutus ei ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten saavutettavissa. Maksutonta toista astetta puoltavan kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 53 000 suomalaista. Aloite keräsi paljon nuoria allekirjoittajia, joille koulutus on tärkeää, mutta varallisuus voi estää kouluttautumisen. Kuluneella viikolla eduskunta hylkäsi aloitteen äänin 111-72 muotovirheellä perustellen.

Pelkän peruskoulutuksen varassa olevien nuorten työllistymismahdollisuudet ovat aiempaa heikommat. Toinen aste on nykyajan peruskoulu. SDP on esittänyt oppivelvollisuus iän nostamista 18 ikävuoteen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oppivelvollisuutta pidentämällä pystyisimme yhdessä huolehtimaan kaikkien nuorten pysymisestä mukana. Eriarvoisuuden kasvun tunnustaminen ja siihen puuttuminen politiikan keinoin viitoittaisi Suomen tulevaisuutta tasapainoisemmin eteenpäin. Toisen asteen mahdollistaminen kaikille maksaa pitkällä aikavälillä itsensä takaisin työurien pidentymisenä ja korkeampana työllisyysasteena.
Koulutuksen tulee olla kaikilla tasoilla maksutonta Suomessa, sillä kouluttautumisen mahdollisuuden tasa-arvoisuus on yksi maamme arvokkaimmista asioista. Koulutukseen panostaminen on investointi tulevaisuuteen.

Anna-Kristiina Mikkonen
eduskuntavaaliehdokas (SDP)
Savonlinna

Viikon kysymys

Pakastatko mansikoita talven varalle?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...