0

Kymenlaakson Sähkö takoi voittoa – Miehikkälän sähkökeskus iso investointi

Kymenlaakson Sähkö -konsernin liikevaihto viime vuonna oli 124,2 (vuonna 2017 93,6) miljoonaa euroa ja liikevoitoksi muodostui 23,0 (17,4) miljoonaa euroa.
Investointeihin käytettiin kaikkiaan 18,0 (17,1) miljoonaa euroa. Yksi suurista investoinneista oli Miehikkälän sähkökeskusksen rakentaminen, joka lisää alueen sähkön toimintavarmuutta.
– Onnistuimme vuonna 2018 hyvin sekä toiminnan tavoitteiden saavuttamisen osalta että taloudellisesti. Tuloskehitys oli vahvaa, mikä mahdollistaa investointitason säilyttämisen ja kasvavan omistajatuloutuksen, sanoo toimitusjohtaja Aku Pyymäki yhtiön tiedotteessa.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 54,1 (48,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,9 (13,3) miljoonaa euroa. Sähköverkon toimitusvarmuutta parantaviin maakaapelointi- ja muihin verkostoinvestointeihin käytettiin 15,2 miljoonaa euroa.
Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 73,5 (48,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,5 (3,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut olennaisesti edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Kasvu johtuu pääosin tuotannon liikevaihdon kirjaustavan muutoksesta, jonka vaikutus liikevaihtoon on 24,4 miljoonaa euroa. Kirjaustavan muutoksella ei ole vaikutusta liiketoiminnan tulokseen.
Vertailuvuoden lukuihin ei sisälly Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n sähkönsiirtoverkoston leasing-järjestelystä syntyneitä kertaluonteisia eriä.
Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 60 (64). Konsernin investointeihin käytettiin kaikkiaan 18,0 (17,1) miljoonaa euroa.
Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle 8,5 miljoonan euron osingon jakamista eli 50,70 (49,50) euroa osakkeelta.

Investoinnit sähköverkon toimitusvarmuuteen jatkuivat 15 miljoonan euron tasolla. Yhtiön 34. sähköasema valmistui Miehikkälään syyskuussa, ja maakaapelointia toteutettiin keskijänniteverkon osalta yli 80 kilometriä. Sähkönjakelun toimitusvarmuus oli lähes ennätystasolla. Jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden oli keskimäärin vain 0,98 (2,2) tuntia.
Vuonna 2018 yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä 1 356 (1 334) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 1,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kymenlaakson Sähköverkon sähkönkäyttäjien määrä jatkoi lievää kasvua, ja sähkönkäyttäjiä oli vuoden lopussa 103 086 (102 823).

KSOY:n omistusosuus Metsälän tuulivoimapuistossa Kristiinankaupungissa yli kaksinkertaisti yhtiön tuulivoimatuotannon noin 60 GWh:n vuositasolle. Yhtiön strategian mukaisesti KSOY luopui Seinäjoen ja Meriporin fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten omistuksista vuoden 2018 aikana. Hiilineutraalin tuotannon osuus on KSOY:llä jo 90 prosentin tasolla.
Sähkön myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Sähköä myytiin 1 103 (1 093) miljoonaa kilowattituntia. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 514 (506) miljoonaa kilowattituntia. Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 41 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Vuoden keskihinta oli 46,8 €/MWh.
Aurinkosähköjärjestelmien myynti ylitti selvästi yhtiön odotukset ja järjestelmiä myytiin vuoden 2018 aikana yli 100 kappaletta.

Konsernin tunnusluvut
                                                         2018       2017
Liikevaihto                                     124,2      93,6 Mme
Liikevoitto*                                    23,0       17,4 Mme
Liikevoitto*                                    18,5        18,8 %
Tilikauden voitto*                        18,6        8,7 Mme
Oman pääoman tuotto                32,3        66,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto          14,5        31,3 %
Omavaraisuusaste                         24,7       20,1 %
Maksuvalmius, Quick ratio          1,3         1,9
Konserniyhtiöiden investoinnit   18,0      17,1 Mme
Henkilöstöä keskimäärin              60         64
* Vertailuvuoden lukuihin ei sisälly Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n sähkönsiirtoverkoston leasing-järjestelystä syntyneitä kertaluonteisia eriä.