0

Mielipide: Luke vastaa villisian kanta-arviokirjoitukseen – arvio tarkentuu aikasarjan pidentyessä ja aineistopohjan vahvistuessa

Kaakonkulman pääkirjoituksessa (7.3.) kommentoitiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamaa villisian kanta-arviota. Haluamme täsmentää muutamia kirjoituksessa esitettyjä väitteitä.
Kirjoituksessa todetaan Kaakonkulman metsästäjien epäilleen villisikakanta-arvioiden oikeellisuutta jo pitkään.
Maaliskuun alussa julkaistu kanta-arvio oli kuitenkin vasta toinen kanta-arvio, ensimmäinen julkaistiin helmikuussa 2018.
Villieläinten runsautta arvioitaessa epävarmuus on tyypillisesti suurta, ja Luke pyrkii raportoimaan arvion huolellisesti epävarmuuksineen.
Villisian kanta-arvion epävarmuuden suuruutta kuvataan 90 prosentin todennäköisyysvälillä: mitä leveämpi väli, sitä suurempi epävarmuus kanta-arvioon liittyy.
Vuonna 2018 virhemarginaali oli hyvin leveä: 2 100–5 450 yksilöä. Tämän vuoden arvion todennäköisyysväli oli selvästi kapeampi: 1 500–2 650 villisikaa. Kaakonkulman pääkirjoituksessa vertaillaan kanta-arvioiden todennäköisyysvälien vastakkaisia ääripäitä, mikä johtaa tarpeettoman dramaattisiin tulkintoihin muutoksesta.
Kanta-arvio on tarkentunut etenkin metsästäjien tuottaman saalistilaston täydennyttyä vuoden 2017 elokuusta alkaen. Kanta-arvion luotettavuus paranee, kun aikasarja pidentyy, aineistojen määrä kasvaa ja villisian biologiasta saadaan lisää tutkimustietoa.

Luke nojautuu useissa riistakanta-arvioissaan vahvasti metsästäjien paikallistietämykseen ja vapaaehtoistyönä tuottamaan tietoon. Villisian osalta metsästäjien ilmoittama tieto on tavallistakin tärkeämpää, sillä muu seurantatieto suomalaisesta villisiasta on varsin vähäistä. Villisikakanta-arvion 2019 pohja-aineisto perustuu metsästäjien keräämään tietoon, jossa sikamäärien pieneneminen, verrattuna edelliseen vuoteen, on myös nähtävissä.
Luke toivoo, että Kaakonkulman alueen metsästäjät jatkavat arvokasta työtään riistatiedon tuottajina.
Vain siten saamme edelleen tarkennettua arvioita villisikakannastamme ja osaltamme autettua muita viranomaisia villisikakannan hoitoon liittyvässä päätöksenteossa.

Tutkija Tuomas Kukko
Erikoistutkija
Mervi Kunnasranta
Luonnonvarakeskus (Luke)

Viikon kysymys

Uskotko Hurpun matkailuhankkeen toteutumiseen?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä