0

Karhukannan kasvu näyttää taittuneen – Kaakossa kuitenkin hienoista kasvua

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan Suomen karhukannan kasvu on taittunut. Karhujen kokonaisyksilömäärän arvioidaan olevan 2 020–2 130 yksilöä ennen vuoden 2019 metsästyskautta. Arvio on noin viisi prosenttia pienempi kuin vuonna 2018 annettu arvio.
Karhujen lukumäärä on vähentynyt selvimmin Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, mutta samalla Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon riistakeskusten alueella on havaittu hienoista kasvua. Kaikkiaan muutokset ovat vähäisiä.
Kaakkois-Suomen karhukannaksi Luke arvioi ennen viime syksyn metsästyskautta 215 yksilöä. Pentueita havaittiin viime vuonna 28, kun niistä tehtiin vuotta aiemmin 23 havaintoa.
Luken arvion mukaan karhukanta on hieman pienempi aivan Kaakkois-Suomen eteläosissa kuin se oli vuoden 2017 lopussa.

Karhun kanta-arvio perustuu petoyhdyshenkilöiden Tassu-tietojärjestelmään kirjaamiin pentuehavaintoihin. Vuoden 2018 aikana tallennettiin 948 pentuehavaintoa, joissa tavattiin vähintään yksi alle vuoden ikäinen pentu. Pentuehavaintojen määrä on vähentynyt vuoden 2017 huippuvuodesta noin 42 prosenttia.
Tallennetuista pentuehavainnoista arvioidaan erillisten pentueiden lukumäärää vertailemalla pentujen lukumäärää, havaintojen keskinäisiä etäisyyksiä sekä havaintoihin liittyviä tassun jälkien kokoa. Lisäksi otetaan huomioon tutkimustieto karhun biologiasta.

Viikon kysymys

Hankitko aidon joulukuusen?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä