0

Mielipide: Arjen turvallisuutta kaikille

Pyrin eduskuntaan, koska Suomessa on edelleen monia epäkohtia mitkä vaativat korjausta.
Yksi tärkeimmistä teemoista on sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden kuntoon saattaminen. Näitä palveluita tulee kuntalaisten saada riippumatta henkilön varallisuudesta. Hyvinvointiyhteiskunnassa pitää myös heikommista huolehtia. Terveyspalveluihin mukaan luettuna mielenterveys- ja päihdepalveluihin tulee päästä viipymättä kun tarve ilmenee.
Ikäihmisten koti- ja laitoshoidon laatua pitää parantaa, jotta ikäihmiset voivat vanheta arvokkaasti. Hoitohenkilökuntaa tulee olla riittävästi työvuorossa turvaamassa ikäihmisen arki. Sosiaalipalvelujen turhaa byrokratiaa tulee purkaa ja selkeyttää, jotta vammaispalvelut toteutuisivat asiakaslähtöisesti vaikeuttamatta vammaisten arkea.
Sairaanhoitajia ja lähihoitajia jää lähiaikoina runsaasti eläkkeelle. Hoiva-ala pitää saada vetovoimaiseksi, jotta Suomea ei kohtaa hoitajapula. Haasteisiin on vastattava ja yhdeksi keinoksi on sairaanhoitajien ja lähihoitajien palkkoja nostettava vastaamaan työn vaativuutta ja vastuuta.
Lisäksi työoloja tulee parantaa kirjaamalla hoitajamitoitus lakiin. Vain näin saamme uutta motivoitunutta henkilökuntaa alalle. Henkilökunta tulee näin pysymään alalla eivätkä vaihda alaa.
Omaishoitajien asemaa parannettava.
Syrjäytymisen ehkäisemisessä koulutus on avainasemassa. Syrjäytymisen juurisyihin tulee pureutua. Jatkokoulutus pitää taata kaikille peruskoulun päättäneille. Uudelleen-, muunto- ja oppisopimuskoulutuksen määriin tuntuva korotus. Myöskin työllistämistakuu tulee taata siten, että ei kouluteta aloille joissa ei ole työtä tarjolla.
Yrittäminen on edelleen Suomessa haastavaa. Vieläkin se koetaan elämäntavaksi, joista rangaistaan erilaisilla veroilla ja maksuilla. Niin kauan kun näin on, yrittäjyyttä on edesvastuutonta mainostaa kannattavana vaihtoehtona työllistää itsensä. Yrittäminen pitää saada oikeasti kannattavaksi, jotta yrittäjä voi työllistää itsensä ja muita.

Markku Siitari
Kansanedustajaehdokas (sin.)
Mikkeli

Viikon kysymys

Tunnetko uudet liikennemerkit?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä