0

Mielipide: Nyt on kestävän talouspolitiikan aika

Kaikilla puolueilla on vaaleissa yksi yhteinen tavoite: työelämään tarvitaan lisää tekijöitä. Suomen aikuisista harvempi käy töissä kuin muissa pohjoismaissa. Suomalaisten ikääntyminen kasvattaa menoja, joten meidän on parannettava työssä jaksamista, työllisyyttä ja yrittämisen edellytyksiä, jotta voimme kehittää hyvinvointivaltiota vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.
Myös me Vihreät tavoittelemme työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin, mikä tarkoittaa noin 100 000 työllistä enemmän. Vihreän talouspolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on ekologinen kestävyys ja sosiaalinen hyvinvointi. Suomessa on aiemmin uskallettu panostaa koulutukseen, osaamiseen ja innovaatioihin, ja se on tuonut meille menestystä ja hyvinvointia. Siksi myös nyt on toimittava samoin.

Jotta työllisyystavoite täyttyy, täytyy huolehtia työntekijöiden ja yrittäjien osaamisesta. Miljardin euron panostus koulutukseen ja tutkimukseen hyödyttää niin työntekijöitä kuin uusien työpaikkojen luomista. Osa-aikatyöstä on tehtävä työnantajille taloudellisempaa ja työntekijöille helpommin mahdollista Ruotsin malliin. Pienten lasten vanhemmilla on oltava paremmat mahdollisuudet yhdistää perhe- ja työelämä.
On lapsen etu uudistaa perhevapaajärjestelmää siten, että hän saa mahdollisuuden viettää enemmän aikaansa myös isän kanssa ja että vanhemmat voivat jaksotella vapaita ja töitä nykyistä helpommin ja pitempään.
Perheet ja vanhemmat voivat ja heidän pitää aina itse valita, mutta yhteiskunnan tulee tukea tasa-arvon lisääntymistä. Esimerkiksi nyt monet yli 75-vuotiaat yksin asuvat naiset ovat köyhyysloukussa, koska he eivät työurallaan ehtineet kerryttää tarpeeksi eläkkeitä.

Tarvitsemme enemmän työperäistä maahanmuuttoa, jotta voimme vastata ikääntyvän väestön tuomiin haasteisiin. Työperäistä maahanmuuttoa voidaan lisätä helpottamalla työlupakäytäntöjä sekä ulkomailla hankitun pätevyyden tunnustamista. Lisäksi maahanmuuttajien pääsyä kotouttamispalvelujen piiriin on nopeutettava ja työllistymisen esteitä poistettava.
Ei ole järkevää viruttaa työikäisiä maahanmuuttajia jopa vuoden verran vastaanottokeskuksissa, vaan heille olisi tarjottava heti alusta lähtien mahdollisuus osallistua yhteiskuntaamme.

Sosiaaliturvan uudistaminen on yksi seuraavan hallituskauden tärkeimmistä tehtävistä. Haluamme tehdä työnteosta entistä kannattavampaa, mutta samalla muutosten on turvattava jokaisen toimeentulo verotuksen siirtyessä yhä enemmän ansioiden verotuksesta kulutukseen. Kannustinloukkujen purkaminen on ensisijaista, jotta jokainen työkykyinen voi ottaa tarjottua työtä vastaan. Yritystukien painopiste kannattaa siirtää kasvuhakuisiin yrityksiin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Tälle pohjalle on hyvä rakentaa myös taloudellista menestystä, sillä Euroopan mittakaavassa clean tech ja uusiutuva energia ovat luoneet eniten uusia työpaikkoja. Nyt tarvitaan rohkeita ja järjestelmällisiä toimia sen eteen, että saamme ympäristöystävälliset ratkaisut saastuttavia helpommiksi ja halvemmiksi.
Meillä koulutetuilla ja idearikkailla suomalaisilla on paljon vienti- ja menestysmahdollisuuksia samoilla aloilla. Siksi meillä voi olla paljon kokoamme suurempi rooli ratkaista maailman polttavimpia ongelmia, kuten ilmastonmuutosta. Kestävä tulevaisuus on todellinen vaihtoehto. Kansalaisilla on mahdollisuus kertoa huhtikuun 14. päivänä, millaisessa tulevaisuuden Suomessa he haluavat elää. Käytäthän tilaisuuttasi!?

Heli Järvinen (vihr.)
eduskuntavaaliehdokas
Kerimäki

Viikon kysymys

Puututaanko koulukiusaamiseen riittävästi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä