0

Mielipide: Pidetään huolta toisistamme!

Moni puolue kertoo vaalikentillä olevan nyt pöhinää, mutta omakohtaisesti olen kokenut enemmänkin puhinaa: liian moni kokee hallituksen unohtaneen pienituloiset eläkeläiset, työttömät ja nuoret. Vaikka työpaikkoja on syntynyt yli 100 000, on talouden nousu maksatettu liiaksi pienituloisilla eläkeläisillä, joilta on leikattu kansaneläkettä ja nostettu terveydenhuollon asiakasmaksuja.
Talouden nousu on maksatettu työttömillä, joita on kuritettu aktiivimallin leikkurilla, ja se on maksatettu nuorilla, joiden koulutuksesta ja opintolainasta on leikattu historiallisen paljon. Lisäksi se on maksatettu julkisen puolen työntekijöillä, joiden lomarahoista on kaiken aikaa leikattu 30 %.
Jatkossa meidän täytyy pitää paremmin huolta toisistamme ja etenkin heistä, joilla on vähiten. Jokaisen, ja erityisesti jokaisen poliitikon, tehtävänä on varmistaa, että pidämme yhteiskunnassa mukana yhä useampia, eikä yhä harvempia.
Tällä hetkellä päivähoitoa saavat vähiten ne lapset, jotka sitä eniten tarvitsisivat. Päiväkotien resurssit on turvattava, ryhmäkokoja pienennettävä ja subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautettava sille tasolle, jolla se oli ennen Sipilän hallituksen leikkauksia.
Peruskoulun sisällä eriarvoisuus kasvaa. Me haluamme vahvistaa koulujen mahdollisuuksia tukea heikommin pärjääviä ja erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita. Koulupolku on turvattava jokaiselle lapselle. Ryhmäkokoa on pienennettävä ja opettajien määrää ryhmää kohden lisättävä. Koulutusleikkaukset on peruttava, koska ei voi olla niin, että ammattikoululainen käy koulussa vain muutamana päivänä viikossa, kun kouluilla ei ole enää varaa järjestää ohjattua opetusta.
Myös aikuisista, niin opiskelijoista, työntekijöistä kuin työttömistä, on pidettävä huolta elämäntilanteesta riippumatta. Työttömiä nöyryyttävä aktiivimalli on peruttava. Työssä jaksamiseen ja viihtymiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta työelämään saataisiin enemmän tekijöitä. Työ- ja elinkeinotoimistojen väki on vapautettava näennäisten suoritteiden kirjaamisesta asiakkaiden aitoon auttamiseen ja työpolun viitoittamiseen, josta on saatu kuntakokeiluissa myös kannustavia tuloksia.
Yksi yhteinen haasteemme on kotitalouksien velkaantuminen. Kotitalouksien talous- ja velkaongelmat ovat tällä hetkellä korkeammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin. Arviot näyttävät vielä synkemmiltä tuleville vuosille. Tarvitsemme uusia keinoja, jotta kansalaisten talous- ja velkaongelmat pystytään ehkäisemään mahdollisimman hyvin ja korjaamaan nopeasti. Jatkossa velkajärjestelyitä pitää parantaa ja pikavippejä yhä kiristettävä.
Kaikkein eniten puhinaa on kuulunut pienituloisilta eläkeläisiltä, joiden ostovoima on laskenut kaikkein eniten. Esimerkiksi täyden kansaneläkkeen saajien pieniä tuloja on leikattu 300 €, kun vastaavasti 6000 € kuukaudessa tienaavan tulot ovat nousseet 600 € vuodessa! Sipilän alkuperäisen hallituksen eli keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten tekemät leikkaukset ovat tiputtaneet yli 30 000 eläkeläistä köyhyysrajan alapuolelle. Siksi kaikkiin pienimpiin eläkkeisiin on tehtävä pikaisesti tasokorotus sekä purettava indeksin jäädytykset, jotka ovat leikanneet myös vammaisetuuksia ja lapsilisiä.
Eläkeläispolitiikan lähtökohtana on oltava ikäihmisten kunnioittaminen. Ikäihmisillä on runsaasti kokemusta, tietoa ja taitoa. Heidän aktiivinen osallistumisensa yhteiskuntaan tuo iloa heille itselleen, mutta ennen kaikkea hyvää meille kaikille. Jokainen ikäihminen ansaitsee saada laadukasta hoitoa.
Pidetään yhdessä parempaa huolta toisistamme.

Heli Järvinen (vihr.)
eduskuntavaaliehdokas
Kerimäki

Viikon kysymys

Aiotko osallistua kansalaisopiston kursseille?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...