0

Ehdokaslistoille oli tunkua, vaaliteemoja on useita – puolueet uskovat keskustelun käyvän vaalien alla kiivaana

1) Mitkä ovat yleiset
odotukset tulevista eduskuntavaaleista?

2) Mitkä ovat
suurimmat teemat,
joista pitäisi puhua?

Kaakkois-Suomen
vihreät
Juha Attenberg
puheenjohtaja
1) Uskon, että äänestysprosentti nousee edellisistä eduskuntavaaleista. Liike Nyt tuonee oman erityispiirteen ja vaikuttaa ehkä kokoomuksen kannatukseen. Jos sote- ja maakuntauudistuksesta päätetään ennakkoäänestyksen aikana, sillä voi olla merkitystä äänestämiseen.
Odotan, että neljän suurimman puolueen kannatus (sdp, kokoomus, vihreät ja keskusta) on lähellä toisiaan.
2) Suurin on ilmastonmuutoksen torjunta, ja sen torjumiseksi myös sosiaaliturvauudistus. Toinen tärkeä on koulutusjärjestelmä. Muita ovat sote- ja maakuntauudistus, sosiaaliturvauudistus, autoilun verotus, maanpuolustus ja hävittäjien määrä.

Kaakkois-Suomen
Kokoomus
Pia Rantanen
toiminnanjohtaja
1) Yleiset odotukset ovat oman puolueen osalta hyvät. Laadukas ehdokaslista antaa luvan odottaa neljättä paikkaa eduskunnassa. Puoluekentän pirstaloituminen tekee vaaleista mielenkiintoiset. Epäröiviä äänestäjiä on paljon. Julkisuuteen ponnahtavat asiat voivat heilauttaa nopeasti kannatuslukuja ja mielenkiintoa.
2) Työ ja verotus, maahanmuutto ja humanitaarinen apu sekä ilmastonmuutos.

Kaakkois-Suomen
Vasemmistoliitto
Arja
Tauria-Huttunen
puheenjohtaja
1) Vaaleissa ratkaistaan Suomen suunta: jatketaanko eriarvoistavaa politiikkaa vai tehdäänkö Suomesta hyvä kaikille. Ääniä on paljon uusjaossa nimekkäitten luopujien, perussuomalaisten hajaannuksen ja keskustan epäalkiolaisen politiikan johdosta.
2) Eriarvoistuminen, ilmastonmuutos ja työn murros. Hallituksen sotesekoilut. Rakennetaan sote-palvelujen kokonaisuudesta — niin palvelujen järjestämisestä kuin tuotannostakin — vastaava alueellinen hallinto. Pannaan palveluketjut kuntoon.

Keskustan
Karjalan piiri
Matti Kuittinen
toiminnanjohtaja
1) Vaaleista tulee mielenkiintoiset. Vastinpareja on paljon: vastuullisuus — populismi, työllisyyden parantaminen — ammattiliittojen etu, koko maan kehittäminen — suurimman osan Suomen unohtaminen, eteenpäin katsominen — taaksepäin haikailu.
2) Sosiaali- ja terveyspalvelut, osattomuus, sosiaalietuudet, kotimaisen ruuan merkitys, kaupan hallitseva asema alkutuotannon kannattavuuden kannalta, verotus, vankeusrangaistukset, koulutuksen ja työelämän kysymykset, Suomen asema osana Eurooppaa, maahanmuuttopolitiikka sekä ympäristö-, energia- ja ilmastokysymykset. Pitäisi keskustella isosta kuvasta, Suomen tulevaisuudesta.

Keskustan
Kymenlaakson piiri
Sami Porkka
puheenjohtaja
1) Tulossa on mielenkiintoiset vaalit. On löydettävissä vastinpareja, joiden välille vastakkainasettelua syntyy.
2) Teemat saattavat muuttua nopeasti. Tärkeintä olisi keskustella, miten varmistetaan Suomen säilyminen hyvinvointiyhteiskuntana. Keskustelu koostuu taloudesta, arjen turvallisuudesta, kiertotaloudesta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Pitäisi nähdä kokonaisuus laaja-alaisesti.

Keskustan
Etelä-Savon
ja Itä-Savon piirit
Ulla-Riitta Juuti
toiminnanjohtaja
1) Odotan äänestäjien ja ehdokkaiden vilkasta vuoropuhelua ja uusia avauksia eri näkökulmista. Toivon, että vaalikamppailua käytäisiin hyvät tavat muistaen. Sosiaalinen media on ensi kertaa todella vahva vaikutuskanava.
2) Kestopuheenaiheita ovat ilmastonmuutos, metsät, biotalous, sote- ja maakuntauudistus, syrjäytymisen ehkäisy ja koulutus. Paikallisesti väylähankkeet ja petopolitiikka. Yksi uutinen voi saada aikaan lumipalloefektin, joten aivan uusia keskustelunaiheita voi muodostua muutamassa tunnissa.

Kymen Perussuomalaiset
Ilpo Heltimoinen
puheenjohtaja
1) Vaikuttaa siltä, että useat puolueet ovat lupaamassa kymmenen hyvää ja yhdeksän kaunista kertomatta, miten rahoitus järjestetään.
2) Vaalien teemoiksi nousevat sisäisen turvallisuuden lisäksi se, miten Suomessa hoidetaan vanhuksia.

Perussuomalaisten
Etelä-Savon piiri
Pekka Laitinen
puheenjohtaja
1) Vaaleista on yllättäin tulossa mielenkiintoiset. Nykyisen hallituksen viisi ministeriä (siniset) istuu käytännössä ilman kannatuspohjaa. Pääministerin suosio jopa omassa vaalipiirissä heikkenee. Etelä-Savossa on Kai Turusen mittainen tyhjiö. Euroopan myllerrys brexiteineen ja kansallismielisten nousu Euroopassa eivät voi olla vaikuttamatta myös eduskuntavaaleihin.
2) Nuorten tyttöjen turvallisuus. Ilmastoteema ei tunnu purevan. Vanhuspalveluihin kohdistunut uutisointi tuskin laimenee ennen vaaleja.
Suomen

Kristillisdemokraattien Kymen piiri
Tarja Turunen
piirisihteeri
1) Toivomme, että vanhustenhoito, ikäihmisten ja perheiden asiat nousisivat keskusteluun. Äänestäjien tulisi voida arvioida, millä puolueella on luotettavin visio terveydenhoidon ja sosiaaliturvan uudistamisesta. Vanhustenhoitoon 1 000 hoitajaa lisää, ja vanhusköyhyys saatava nujerrettua.
2) Lähdemme vaaleihin teemalla Suomi, johon voit luottaa. Haluamme rakentaa inhimillisen, perheystävällisen ja yritteliään Suomen, joka huolehtii viranomaisten toimintaedellytyksistä ja resursseista, jotta turvallisuus voidaan taata. Esitämme 1 000:n uuden poliisin palkkaamista. Työnteon ja yrittämisen tulee aina olla kannattavaa.

Kaakkois-Suomen
Sosialidemokraatit
Sanna Koskenranta
toiminnanjohtaja
1) Odotus on, että ihmiset haluavat osallistua ja vaikuttaa. Tällä hallituskaudella on ollut nähtävissä, että valinnoilla on väliä.
2) Toivottavasti keskusteluun nousevat pitkän tähtäimen linjat: miten Suomessa pärjätään myös 2030-luvulla eikä vain huomenna. Epäoikeudenmukaisuus puhuttaa, tarvitaan oikeudenmukaisuutta. Riittävät resurssit vanhustenhoivaan ja varhaiskasvatukseen. Tarvitaan keskustelua siitä, miten työtä ja toimeentuloa riittää. Koulutus ja suomalainen osaaminen on myös keskeinen teema.

Kaakkois-Suomen
Siniset
Petri Mutikainen
puheenjohtaja
1) Ollaan vaalivoittajia, kun nollasta lähdetään. Keskustelua on moninaisista asioista: terveydenhuollosta, perheiden tulevaisuudesta, pienyrittäjyydestä, koulutuksesta.
2) Yrittäjän sosiaaliturva yhtäläiseksi palkansaajan kanssa, ja tuloja tulisi verottaa vasta voittoja nostettaessa. Yrittäjyys ja työelämätieto omaksi oppiaineeksi kouluihin, ja koulutukseen notkeutta. Nyt se ei ehdi vastaamaan työmarkkinoiden tarpeeseen. Kun rajan pinnassa ollaan, ruotsi vapaaehtoiseksi kaikilla asteilla. Kotihoidontuesta ja perhevapaasta tulisi perheen saada päättää itse. Lapsille oikeus harrastukseen. Omaishoitajien asemaa on parannettava.

Seitsemän tähden
liike r.p.
Otso Paakkinen
1) Hyvät! Uskomme menestykseen ja siihen, että äänestäjät ovat valmiita isoon muutokseen. Monet vanhat puolueet ovat muodostuneet liian etäisiksi, eikä vanhoja vakiopuolueita enää tunnisteta omiksi. On hienoa, että Paavo Väyrynen on mahdollistanut vaihtoehdon, joka vahvasti ajaa maaseudun ja koko Suomen asuttamisen ja kehittämisen puolesta.
2) Vanhusten ja sairaiden hoito: kansainväliset terveysjätit valloittivat Suomen, mutta omaishoidolle ei löydy kunnon resursseja. Valtion talous ja velan määrä: velka on ennätyksellinen, kuinka tähän on ajauduttu ja miten siitä selvitään. Alueiden kehityserot: pidetään koko Suomi elinkykyisenä. Puhukaamme kriittisesti myös EU:sta ja eurosta.

Kysymykset lähetettiin kaikille puolueiden piirijärjestöille koko Kaakkois-Suomen vaalipiirissä. Juttu koostettiin saaduista vastauksista.