0

Kymenlaakson keskustalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden mietteitä kyseltiin

Keskustan Virolahden kunnallisjärjestö lähestyi kymenlaaksolaisia keskustan eduskuntavaaliehdokkaita kolmella kiinnostavalla ja ajankohtaisella kysymyksellä.
Kuhunkin kysymykseen pyydettiin lyhyttä vastausta, sekä lisäksi vapaata kommenttia.
Ehdokkaat ottivat kantaa muun muassa ympäristö-, liikenne- ja sotekysymyksiin. Liikenneyhteyksien parantaminen edelleen Kaakonkulmalla nousee esiin useassa vastauksessa ja julkisen vallan vastuuta sote-palveluista korostetaan selvästi kautta linjan.

Kysymykset kuuluivat seuraavasti:
1) Kuinka turvaisit julkisen liikenteen saatavuuden maaseutukunnissa?
2) Miten suhtaudut yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoajiin?
3) Millaisena näet alkutuotannon merkityksen Suomenlahden tilanteeseen?
4) Vapaa kommentti

Alla ehdokkaiden vastaukset aakkosjärjestyksessä:
Jenny Hasu, Kouvola
1) Kokeillaan uutta ja pidetään toimivasta kiinni. Osassa suomen kunnissa on käytössä kutsuohjattu julkinen liikenne, sitä voisi kokeilla myös Kymenlaaksossa.
2) Päävastuu on aina julkisella toimijalla. Yksityinen palvelun tarjoaja voi toimia kirittäjänä mm. miten sähköisiä palveluita tuotetaan paremmin.
3) Maatalouden aiheuttamia päästöjä on merkittävästi hillitty ja sama työ jatkuu, kun alkutuotannon menetelmät kehittyvät. Ratkaiset eivät löydy syyttelemällä vaan tekojen kautta.
4) Elinvoimainen kymenlaakso pärjää yhdessä. Työ, koulutus ja toimivat peruspalvelut vaativat rohkeita tekoja. Kestävää päätöksentekoa on tehtävä tänään, rakkaudesta huomiseen!

Hannah Honkanen, Hamina
1) Julkinen liikenne tarvitsee tukea ja tuet tulee säilyttää vähintään nykyisellä tasolla. Myös kutsutaksitoimintaa ja uusia tukimuotoja tulee kehittää. Esimerkiksi julkisen liikenteen palveluseteleitä voisi myöntää maaseudulla asuville vanhuksille ja lapsille. Tämä nostaisi linjojen käyttöastetta; linjojen ylläpito olisi kannattavampaa. Rantarata nostaisi merkittävästi koko Kaakonkulman merkitystä tulevaisuudessa.
2) Tärkeintä on, että palvelut pystytään turvaamaan tavalla tai toisella. Yksityiset palveluntarjoajat ovat monelle pienelle tai syrjäiselle kunnalle ainoa mahdollisuus ja toimivat monin paikoin hyvin, kun vain hinta säilyy kohtuullisena. On kuitenkin huolehdittava siitä, ettei yksityiset tarjoajat pääse monopoliasemaan ja sanelemaan ehtoja. Julkinen palvelu kantaa lopullisen vastuun.
3) Maa tarvitsee ravinnetta tuottaakseen satoa. Valumat vesistöihin voidaan estää järkevällä viljelysuunnittelulla, ja viljelyn hyvä hallinta johtaa luonnonkin kannalta hyvään tulokseen. Vastuu kuuluu myös ruuan kuluttajille, joille ruoka tuotetaan. Nykykeskustelu ei huomioi sitä, että kertymät ovat tulleet kymmenien vuosien aikana, kun ei tiedetty, että sitoutunut fosfori voi myös liueta. Tällä hetkellä alkutuotanto tehdään asiallisilla koneilla. Uuden teknologian avulla pyritään kiteyttämään ja saamaan uuteen kiertoon valumavesien fosfori, ehkä myöhemmin myös aiemmin kertyneet varastot.

Markku Pakkanen, Kouvola
1) Julkinen liikenne tarvii yhteiskunnan tukea jotta sitä pystytään järjestämään tasapuolisesti myös maaseutukunnissa. Paikalliset yrittäjät ovat toimivin ja edullisin ratkaisu järjestää julkinen liikenne.
2) Julkinen terveydenhuolto on saatava toimimaan niin, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus käyttää sitä kohtuullisien etäisyyksien ja kustannuksien puitteissa. Tätä voidaan täydentää yksityisillä palveluilla, mutta julkisella puolella on aina päävastuu.
3) Alkutuotannon merkitys Suomenlahden tilaan täytyy tunnistaa mikäli se on mahdollista. Itse näen niin että suurin kuormitus tulee Venäjän puolelta sen yhteiskunta jätteiden ja teollisuuden toimesta.
4) Kaakonkulman kehittymisen edellytyksiä tulee parantaa perustienpidosta huolehtimalla. Rajan ja Suomenlahden mahdollisuuksien tulee hyödyntää. Maaseutuelinkeinojen ja yrittäjyyden toimintaedellytykset tulee varmistaa nyt kun viimein hyvä tie Vaalimaalta Helsinkiin on valmiina.

Anniina Peltola, Iitti
1) Maaseutukunnissa pitää pyrkiä yhdistämään eri tarpeita. Koulukuljetukset voivat palvella muita julkisella liikenteellä kulkevia.
2) Päävastuu pitää olla julkisella toimijoilla. Pk-yrityksiä tarvitaan kirittämään julkista puolta, mutta ulkomaiset sijoitusyhtiöt eivät kuulu sote-palveluihin.
3) Seuraava tarkastuspiste on 2021, jolloin ravinteiden vähennystavoite pitää olla saavutettu Suomenlahdella. Asiassa on edettävä tasapainossa.
4) Tärkeintä on rakentaa yhteiskunta, jossa kaikilla – lapsilla, nuorilla, aikuisilla ja vanhuksilla – on hyvä olla! Elinvoimaan pitää panostaa.

Riikka Turunen, Pyhtää
1) Liikennöinti kunta- ja kaupunkikeskusten välillä tulee säilyä. Kannattamattomien linjojen osalta siirrytään kutsuliikenteeseen.
2) Yksityinen sektori voi toimia osana työtervyshuoltoa, perusterveydenhoitoa tai päiväkirurgiaa. Päävastuu ja koulutus säilyvät vahvalla julkisella sektorilla.
3) Merkitystä väistämättä on ja sen eteen tulee yhdessä miettiä ratkaisut mutta ilman alkutuotantoa emme pärjää.
4) Tulevaisuus rakennetaan kantamalla vastuu itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme. Uskon inhimillisyyteen, oikeudenmukaisuuteen, työntekoon ja yrittäjyyteen.

Viikon kysymys

Aiotko osallistua kansalaisopiston kursseille?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...