0

Yritysten perustaminen hidastui – Kaakonkulmalla kuitenkin pientä lisäystä

Yritysten perustaminen on hieman hidastunut. Kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana yrityksiä perustettiin 8 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna, ilmenee Cursor Oy:n keräämistä tilastoista.
Cursorin aloittavan yrittäjän neuvonnassa uusien yritysten perustaminen sitä vastoin kasvoi 22. Cursor toimii uusyrityskeskuksena Kotkan-Haminan seudulla ja toteuttaa aloittavan yrittäjän neuvontaa uusyrityskeskusmallin mukaisesti.
Kotkan-Haminan seudulle perustettiin tammi-maaliskuussa 87 uutta yritystä. Perustaminen on ollut edelliseen vuoteen verrattuna vilkkainta seudun pienissä kunnissa. Pyhtäälle oli maaliskuun loppuun mennessä syntynyt 10 uutta yritystä. Viime vuoden vastaava luku oli 6. Myös Miehikkälään ja Virolahdelle perustettiin kaksi yritystä edellisvuotta enemmän.
Perustetuissa yrityksissä on perinteisiä rakentamisen ja terveyden- ja hyvinvoinnin yrityksiä sekä erilaisia liike-elämän asiantuntijapalveluja ja henkilökohtaisia palveluja tarjoavia yrityksiä. Lisäksi on perustettu myös muutamia maa- ja metsätalouden yrityksiä.

Uusia yrityksiä perustettiin bruttomääräisesti 87 kappaletta. Toimintansa lopettaneita oli 69, joten nettolisäys oli 18. Vaikka samana ajanjaksona yritystoiminnan lopetti 4 prosenttia edellisvuotta vähemmän, jäi nettoperustaminen 22 prosenttia pienemmäksi kuin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä.
Konkurssien määrä Kotkan-Haminan seudulla on laskenut, kuten koko maassa. Myös konkurssien henkilöstövaikutukset ovat vähentyneet.
Lukumääräisesti eniten perustettiin tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen korjauksen, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan ja terveys- ja sosiaalipalvelujen yrityksiä.
Toimialoista voimakkaimmin ovat vuoden takaisesta kasvaneet rakennustoiminta sekä kuljetus ja varastointi.
Seudun kuntien osalta perustetut yritykset jakaantuivat seuraavasti: Hamina 22 (25%), Kotka 45 (52%), Miehikkälä 4 (5%), Pyhtää 10 (11%) ja Virolahti 6 (7%).

Viikon kysymys

Tarkistatko säännöllisesti palovaroittimen kunnon?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä