0

Pääkirjoitus: Kiinteistöillä paljon petrattavaa

Kaakon kaksikossa aloitettu kiinteistöselvitys jatkuu tämän vuoden. Tavoitteena on saada kuntien alueella olevasta rakennuskannasta todellinen kuva. Selvitys on tarpeen monestakin syystä, mutta kuntia kiinnostaa osaltaan se, kuinka paljon kiinteistöveroja niiltä jää saamatta puutteellisten tai virheellisten tietojen takia.
Pari vuotta sitten aloitetussa selvityksessä on jo käynyt ilmi se tosiasia, että Virolahden ja Miehikkälän omissa kiinteistörekistereissä on todella isoja puutteita. Niistä puuttuu vajaat 8 000 rakennusta, joista Virolahdelta hieman yli puolet. Välttämättä kysymys ei kuitenkaan ole täysin puuttuvista rakennuksista, sillä monien kohdalla voi olla kysymys myös niistä annetuista virheellisistä tiedoista. Rakennusten käyttötarkoitus on voinut esimerkiksi muuttua, ja toisaalta pihapiireihin on rakennettu sellaisia uusia rakennuksia, joita rekistereissä ei näy.
Kiinteistöselvityksen taustalla on se, että kuntien on pidettävä lain vaatimusten mukaan tiedot rakennuskannasta ajan tasalla. Kun tiedot nyt saadaan selvityksen myötä kerättyä, jokaiselle rakennukselle annetaan pysyvä rakennustunnus – ikään kuin henkilötunnus.
Toinen merkittävä asia on tietenkin kiinteistövero. Kunnissa arvioidaan, että puutteellisten tietojen takia iso summa kiinteistöveroja jää saamatta. Vaikka selvityksessä päivitettävät tiedot eivät suoraan siirrykään verottajalle, on selvää, että asia kiinnostaa. Vastaavaa työtä tehdään parhaillaan koko maassa.
Kiinteistöjen omistajille verokysymyksessä voi käydä myös toisinpäin eli verot alenevat. Monet maksavat tällä hetkellä tietämättään liikaa kiinteistöveroja.

Viikon kysymys

Viikon kysymys: Uskotko Hurpun suunnitelmien toteutumiseen?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...