0

Museovirasto selvittää valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet

Museovirasto on aloittanut kolmivuotisen hankkeen, jossa inventoidaan ja tarkastellaan valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita.
Hankkeen aikana arvioidaan ja valitaan Suomen arkeologista kohteista valikoima, joka antaa ajallisesti ja alueellisesti edustavan kokonaiskuvan muinaisuudestamme yli 10 000 vuoden ajalta.
Kohteiden on tarkoitus muodostaa mahdollisimman monipuolinen kertomus täällä eläneistä ihmisistä ja yhteisöistä sekä heidän kulttuureistaan. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2021.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen arvojen turvaamista. Rakennetun ympäristön ja maisemien rinnalle tarvitaan ajantasainen arkeologisen perinnön luettelo.
Kohteen sisällyttäminen VARK-inventointiin ei sinänsä muuta sen rauhoitusta, koska kaikki muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain automaattisesti rauhoittamia. Kohteen kajoamis- ja tutkimuslupien ehdot saattavat olla muita kohteita tiukemmat. Myös maankäyttöratkaisuihin saattaa liittyä suurempia odotuksia. Muinaisjäännösten hoitotukia myönnettäessä voidaan VARK-kohteita pyrkiä priorisoimaan.
VARK-inventointi perustuu pääasiassa Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä olevaan tietoon. Lisäksi tehdään maastotarkastuksia kohteissa, joiden tiedot ovat vanhentuneet tai epätarkat. Maastotarkastuksia tehdään kesällä 2019 eri puolilla Suomea.

Viikon kysymys

Oletko tyytyväinen joukkoliikenteen aikatauluihin ja reitteihin?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä