0

Puun tarjonta laski Kaakkois-Suomessa alkuvuonna

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella puun tarjonta Kaakkois-Suomen yksityismetsistä taittui alkuvuoden aikana. Puuta tarjottiin markkinoille 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa keskimääräinen tarjonnan muutos oli samaa luokkaa, kertoo Suomen Metsäkeskus tiedotteessan.
Kaakkois-Suomen yksityiset metsänomistajat tarjosivat puuta markkinoille noin 1,3 miljoonaa kuutiometriä viikkojen 1-23 aikana. Puumäärästä oli sahateollisuuden raaka-aineena käytettävää tukkipuuta noin 41 prosenttia ja sellu- ja paperiteollisuuden raaka-aineena käytettävä kuitupuuta 59 prosenttia.
Keskimäärin puun tarjonta laski Kaakkois-Suomessa 12 prosenttia eli noin 178 000 kuutiometriä. Tarjonnan lasku keskittyi Kymenlaaksoon, jossa laskua oli 24 prosenttia. Sen sijaan Etelä-Karjalassa tarjonta pysyi ennallaan.

Kaakkois-Suomen puun tarjonnan lasku kohdistui tukkipuuhun, jonka tarjonta laski 28 prosenttia verrattuna alkuvuoteen 2018. Kuitupuun tarjonta sen sijaan nousi 4 prosentilla. Kehitys oli hyvin lähellä koko maan keskiarvoa. Keskimäärin laskettuna koko maan tukkipuun tarjonta laski 27 prosenttia ja kuitupuun tarjonta puolestaan nousi 3 prosenttia.
Metsäkeskus seuraa puun tarjonnan kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Lakisääteinen metsänkäyttöilmoitus täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuiden aloittamista.

Metsien uudistamishakkuuilmoitusten väheneminen näkyy suoraan tukkipuun tarjonnan laskuna. Laskua uudistamishakkuiden pinta-alassa koko maassa oli yli viidennes. Kuitupuun hyvä kysyntä puolestaan on mahdollistanut sekä ensiharvennusten että varttuneemman puuston harvennusten lisäämisen. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala kasvoi 7 prosenttia.
– Kasvatushakkuiden tekeminen oikeaan aikaan näkyy metsänomistajan tilipussissa positiivisena tuloksena, kun järeän tukkipuun määrä kasvaa. Ero hoidetun ja hoitamattoman kohteen välillä on merkittävä puuston kiertoajassa. Erityisen tärkeää on tehdä ensiharvennukset ajoissa, jotta runkojen järeytyminen lähtee nopeasti käyntiin, sanoo elinkeinopäällikkö Jouni Väkevä Suomen metsäkeskuksesta.

Loppuvuonna puumarkkinoiden kehitykseen vaikuttavat erityisesti metsäteollisuustuotteiden kysyntä maailmanmarkkinoilla ja suomalaisten tuotteiden kilpailukyky. Epävarmuutta maailmantalouteen tuovat muun muassa kauppapoliittiset jännitteet, brexit-tilanne ja eräiden kansantalouksien velkaongelmat.
Vaikka puun tarjonta laski kotimaassa alkuvuonna, tuli puuta markkinoille kuitenkin edelleen keskimääräistä enemmän.

Viikon kysymys

Maistuuko sinulle hapanvelli?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...