0

Kymsote irtisanoo enintään 112 henkilöä – tarkka määrä selviää myöhemmin

Kymsoten yhteistoimintaneuvottelut saatu päätökseen. Henkilöstön suunniteltu vähentämistarve vuoden 2020 loppuun mennessä on 429 henkilöä. Kymsoten hallitus käsittelee yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen kokouksessaan ensi tiistaina.
Kymsoten henkilöstöä suunnitellaan vähennettävän 429 henkilöllä vuoden 2020 loppuun mennessä. Määräaikaisissa työ- tai virkasuhteissa olevia ja eläkkeelle siirtyviä henkilöitä on alustavan arvion mukaan yhteensä 61. Lisäksi suunnitellaan liikkeenluovutuksia, joiden kohteena on 91 henkilöä.
Mahdolliset irtisanomiset koskevat 277 henkilöä, joista 165 henkilölle voitaisiin tarjota uutta työtä tai virkaa. Irtisanomiset kohdistuvat lähinnä esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä hallinnollisiin tehtäviin. Irtisanomiset toteutettaisiin vaiheittain elokuusta 2019 lähtien.
– Vielä emme pysty ihan tarkkaan sanomaan, mikä on lopullinen irtisanottavien määrä. Tällä hetkellä lähdemme siitä, että se on enintään 112 henkilöä, sanoo Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen Kymsoten tiedotteen mukaan.
– Meillä on tälläkin hetkellä avoimia tehtäviä, joita voimme tarjota suoraan esimerkiksi esimies- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville, ja uusia avoimia tehtäviä tulee todennäköisesti jatkossakin. Lisäksi eläköitymiset meillä on tiedossa vain siltä osin, mitä työntekijät ovat ilmoittaneet jäävänsä eläkkeelle.

YT-neuvotteluilla lähdettiin hakemaan Kymsoten toimintaedellytysten turvaamista noin 25 miljoonan euron talouden sopeutustoimenpiteillä vuosina 2019-2020. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on toimintojen tehostaminen, resurssien parempi kohdentaminen ja samalla palvelujen ja niiden saatavuuden turvaaminen.
Neuvotteluissa määriteltiin toimenpiteet noin 25 miljoonan euron säästötavoitteen saavuttamiseksi. Niistä henkilöstövähennysten taloudelliset vaikutukset ovat noin 16,6 miljoonaa euroja ja muiden toiminnallisten muutosten, joilla ei ole henkilöstöä vähentäviä vaikutuksia, noin 8,4 miljoonaa euroa.

Suunnitelmissa merkittävänä osana on Kymsoten organisaation uudistaminen vuoden 2020 alusta. Suurin muutos organisaatiossa on Terveyden ja ikääntymisen palveluketjun jakautuminen kahteen ketjuun: Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ja koti-, asumis- ja hoivapalveluiden palvelut.
Terveyden- ja sairaanhoidon palveluketju tulisi johtajaylilääkärin alaisuuteen. Lisäksi organisaatiota kokonaisuudessaan madalletaan ja vastuualueita laajennetaan. Samoin osana organisaatiomuutosta, toiminnan tehostamista ja kustannussäästöjä on selvitetty toimintojen liikkeenluovutusta ja ulkoistamista. Nämä kohdistuvat pääasiassa tukipalveluihin.
Osa suunnitelluista palvelutuotannon muutoksista edellyttää, että Kymsoten yhtymävaltuusto hyväksyy käsittelyssä olevan esityksen palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta.
Esitys palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta on tällä hetkellä jäsenkunnissa lausuntokierroksella, ja Kymsoten valtuusto käsittelee sitä elokuun lopussa.

Viikon kysymys

Kannatatko ulkomaalaisten oppilaiden ottamista Virolahden lukioon?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä