0

Varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitettiin Kaakonkulmalla – muutokset painottuvat toimintakulttuurin kehittämiseen

OPETUSHALLITUS antoi vuoden 2018 lopulla määräyksen koko Suomen kattavista uusista varhaiskasvatuksen perusteista, mikä velvoitti kaikilta varhaiskasvatuksen järjestäjiltä varhaiskasvatussuunnitelman päivittämistä.
Suunnitelmaa päivitettiin myös Kaakonkulmalla ja uusi versio astui voimaan elokuun alussa.
– Varhaiskasvatuslaki muuttui ja toi muutoksia. Muutosten myötä varhaiskasvatuksen laatua ja lapsen etua on pyritty parantamaan entisestään ja sen asemaa on haluttu myös nostaa, Kaakon kaksikon varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander sanoo.
Varhaiskasvatuksen perusteiden keskeinen tehtävä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä, sekä edistää yhdenvertaisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista.
Nyt päivitetty suunnitelma koskee Kaakon kaksikon päiväkoteja ja perhepäivähoitoa. Muutokset painottuvat täällä toimintakulttuurin kehittämiseen.
– Oppimiskäsityksemme perustuu näkemykseen, jossa lapsi oppii ja kasvaa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppiminen nähdään myös kokonaisvaltaisena ja sitä tapahtuu koko ajan.
– Toimintakulttuuriimme kuuluu puolestaan ajatus, että oppimassa ollaan kaiken aikaa, jolloin päiväkotipäivän hetket hyödynnetään monipuolisesti. Oppivan yhteisön, osallisuuden, leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustavan yhteisön asiat nousivat meillä päivittämisen myötä keskeisiksi.

Miehikkälän ja Virolahden varhaiskasvatuksessa olevat lapset pääsivät Silanderin mukaan osallistumaan ja kertomaan omia näkemyksiä ja toiveita.
– Lapset pelasivat pelin, jossa on parikymmentä kysymystä, jotka liittyivät päiväkodin arkeen. Lasten vastauksissa esiin nousseet asiat on huomioitu ja ne on kirjattu. Näitä käytetään hyödyksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa, sillä uusien perusteiden mukaan jokainen osallistuu suunnitelmansa tekemiseen. Tätä varten meillä on suunnitelmaan laadittu lapsen oma sivu. Tavoitteet toiminnan edistämiseen on asetettu puolestaan aikuisen toimiin eli siihen miten aikuinen voisi olla parhaiten tukemassa näitä lapsen taitojen kehittymistä.
Suunnitelmaan kirjatut asiat tulevat näkymään myös päiväkodin arjessa.
– Lähtöajatuksena on, että päiväkodin aikuiset ovat tasavertaisia lasten kanssa ja aikuiset olisivat vielä enemmän mukana leikeissä, sillä sitä lapset toivovat. Toimitaan ja tehdään pienissä ryhmissä, jotta jokainen lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi. Havainnoidaan, mistä kukin lapsi innostuu ja on kiinnostunut, jotta osataan ohjata lapsi oikeaan suuntaan iloitsemaan oppimastaan. Suunnitellaan ja arvioidaan myös omaa toimintaamme, missä ollaan onnistettu ja missä on vielä kehitettävää, Silander listaa vielä keinoja toteuttaa suunnitelmaa.
Minna Hytti

Viikon kysymys

Viikon kysymys: Uskotko Hurpun suunnitelmien toteutumiseen?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...