0

Miehikkälän lisävedenottamo ehkä Pellinkankaalle

Tekninen lautakunta esittää, että Pellinkankaalla aloitetaan koepumppaukset ensi kesänä uutta lisävedenottamoa silmällä pitäen. Sitä varten alueelta on ostettava 5 000 neliön tontti, josta on jo maanomistajan kanssa neuvoteltu. Koepumppaukset näyttävät, kannattaako uusi vedenottamo rakentaa alueelle.
Uuden lisävedenottamon paikkaa on tutkittu Miehikkälässä jo jonkin aikaa useammassakin paikassa, mutta nyt Pellinkankaan pohjoisosa on osoittautumassa parhaaksi vaihtoehdoksi.
Tutkimusten perusteella Pellinkankaan harjun keskivaiheilta löytyy 4-10 metriä paksu pohjavesipatja. Alueella on todettu olevan kolme pohjavesiallasta, joista kaksi pohjoisinta näyttää olevan yhteydessä toisiinsa.
Tutkimusten perusteella Pellinkankaan vedenjohtokyvyksi on arvioitu noin 600 kuutiota vuorokaudessa. Se riittäisi jopa reilusti Miehikkälän tarpeisiin.
Koepumppausta varten alueelle pitää rakentaa siiviläkaivo, joka toimisi ajastaan myös vedenottamon kaivona.
Tarkoituksena on, että koepumppaukset tehtäisiin ensi kesänä ja varsinainen vedenottamo rakennettaisiin vuonna 2021 tai myöhemmin.
Ensi vuodeksi hankkeeseen tarvitaan noin 65 000 euron määräraha. Kun yhdysvesijohtoa ja paineviemäriä aikanaan rakennetaan, silloin puhutaan jopa noin 250 000 euron investoinnista.

Viikon kysymys

Viikon kysymys: Uskotko Hurpun suunnitelmien toteutumiseen?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...