0

Pk-yritysten suhdanneodotukset laskusuunnassa Kymenlaaksossa

Kymenlaaksossa yritykset eivät usko työllistävänsä lisää seuraavan vuoden aikana. Kasvuun uskoo vain noin kolmannes yrityksistä. Tiedot ilmenevät tänään julkaistusta pienten ja keskisuurten yritysten suhdannebarometrista.
Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat heikentyneet viime kevään tilanteesta. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +10, kun se keväällä oli +14. Kymenlaakson alueella tilanne nähdään kevään tilannetta selvästi heikompana saldoluvun ollessa nyt +4, kun luku keväällä oli +11.
Kymenlaakson alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat koko maata heikommat. Kasvuhakuisuus on laskenut koko Suomessa, mutta Kymenlaaksossa viime vuonna oli orastavaa nousua, mikä on nyt kääntynyt laskuun. Vain kolmannes vastanneista yrityksistä uskoi kasvuun keväällä.
Kyselyn tekivät yhteistyössä Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Ne tekevät pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.
Nyt julkaistu syksyn pk-yritysbarometri perustuu 6133 pk-yrityksen edustajan vastauksiin.

Yritysten kiinnostus rekrytoida ulkomaista työvoimaa on koko maassa 24 prosenttia ja Kymenlaaksossa vain 20 prosenttia. Vastanneista maakunnan yrityksistä peräti 78 prosenttia ilmoitti, ettei ole rekrytoimassa ulkomaista työvoimaa tulevaisuudessa. Toki täytyy huomioida, ettei yritykset ole rekrytoimassa kotimaistakaan työvoimaa.
Pienet ja keskisuuret yritykset eivät koe tarvetta hyödyntää kansainvälistymispalveluita seuraavan vuoden aikana.
Ulkopuolisista yrityksen kehittämisen esteistä Kymenlaaksossa nousivat merkittävimmiksi yleinen taloustilanne ja kilpailutilanne. Nämä olivat merkittävämpiä tekijöitä kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Kymenlaaksossa kolmanneksi keskeinen tekijä kehittämisen esteenä oli yritystoiminnan säätely.
Rahoituksen rooli ei noussut merkittävimpien yrityksen kasvun ja kehittämisen esteeksi.
– Rahoituksen saatavuus oli aiemmin merkittävä kasvun este, mutta nyt näyttää realismi astuneen rahoituksen edelle, totesi Kymen Yrittäjien puheenjohtaja Hannu Lehtinen yritysten kasvun esteistä.

Viikon kysymys

Aiotko osallistua kansalaisopiston kursseille?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...