0

Pääkirjoitus: Vaelluskaloille lisää kulkureittejä

Savankoskelle Vaalimaanjoelle on tämän viikon aikana rakennettu kalatie, joka mahdollistaa vaelluskalojen nousun aina Vaalimaanjoen latvaosiin asti. Kaakonkulmalla on muutenkin kunnostettu viime vuosina useita kalateitä ja rakennettu jokiin sopivia kutupaikkoja.
Savankoskella kysymyksessä on luonnonmukainen kalatie, joka oli suhteellisen helppo toteuttaa. Sen takasi kalliopintainen koskialue. Osa kallion pinnasta räjäytettiin pois niin, että koskeen saatiin kuoppia ja karkeutta. Lisäksi kosken yläosassa sijaitsevaan patorakennelmaan tehtiin aukko kalojen kulkemista varten.
Vastaavanlaisia rakennelmia on tehty muuallekin. Muutama vuosi sitten kunnostettu, alempana sijaitseva Mattilankosken kalatie, on saatujen tietojen mukaan toiminut hyvin, sillä kaikki kalalajit nousevat siellä olevan padon ohi. Kalateiden kunnostamisen ohessa jokeen on saatu uusia kutu- ja poikastuotantoalueita.
Kaakonkulman jokien kunnostamisessa ovat kunnostautuneet erityisesti muutamat paikalliset osakaskunnat, mutta muidenkin osakaskuntien toivotaan innostuvan koskipaikkojen kunnostamiseen lähivuosien aikana. Savankoskelle rahoitus saatiin tänä kesänä liikkeelle lähteneen WWF Suomen Vauhtia vaellukseen -hankkeen kautta.
Kun Vaalimaanjoki saadaan nyt jo melko hyvään kuntoon, seuraavaksi on vuorossa Urpalanjoki, jossa sielläkin on jo tehty monin paikoin vastaavia parannustöitä, mutta lisää vielä tarvitaan. Seuraavaksi siellä on vuorossa todennäköisesti Salajärven nousuesteen poistaminen mahdollisesti jo ensi vuonna.
Jokien palauttaminen vaelluskalojen luontaiseksi reitiksi on tärkeää toimintaa luonnon hyvinvoinnin ja normaalin ekosysteemin kannalta.

Viikon kysymys

Puututaanko koulukiusaamiseen riittävästi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä