0

Jätevesien neuvontahanke jatkuu lokakuun loppuun – tänä vuonna neuvoja 500 kiinteistönomistajalle

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Neuvo Kymi -hankkeet vuosina 2017–2019 ovat jakaneet tietoa jätevesienkäsittelystä yhteensä lähes 3 000 haja-asutusalueen asukkaalle ja mökkiläiselle. Tämän vuoden aikana neuvoja on saanut noin 500 kiinteistönomistajaa. Maksutonta ja puolueetonta neuvontaa Kymenlaakson alueella tarjotaan vielä lokakuun loppuun saakka.
Haja-asutusalueiden kiinteistöjen määräaika saattaa jätevesiasiat lain vaatimaan kuntoon päättyy juuri lokakuun lopussa. Kaikilta viemäriverkostoon liittymättömiltä vakituisilta ja vapaa-ajan kiinteistöiltä on löydyttävä selvitys jätevesienkäsittelystä sekä asianmukaiset käyttö- ja huolto-ohjeet.
Selvityslomakkeita voi kysyä kunnalta tai Neuvo Kymi 2019 -hankkeelta. Neuvontatyöstä vastaa jätevesineuvoja Johanna Tuomainen ja hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
Neuvo -hankkeesta muistutetaan, että jätevesijärjestelmästä huolehtiminen on osa normaalia kiinteistön kunnossapitoa, mutta samalla se tarjoaa myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen ympäristötekoon. Puutteellisesti toimiva jätevesijärjestelmä voi vaarantaa oman tai naapurin kaivoveden puhtauden sekä heikentää lähivesien laatua. Esimerkiksi pelkkiin saostuskaivoihin perustuva jätevesienkäsittely ei sellaisenaan enää täytä nykysäädösten puhdistusvaatimuksia, mikäli jätevedet sisältävät WC- tai pesukonevesiä.
Myös niin kutsuttujen kantovedellisten mökkien asukkaidenkin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei vähäisiäkään pesuvesiä johdeta suoraan vesistöön. Neuvontahankkeelta voi kysyä arvion siitä täyttääkö nykyinen jätevesijärjestelmä puhdistusvaatimukset ja millä aikataululla järjestelmä on saatettava kuntoon.
Siirtymäajan jälkeen neuvonta siirtyy kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten tehtäväksi.

Viikon kysymys

Tunnetko uudet liikennemerkit?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä