0

Metsähanhen metsästyskausi alkaa Kaakkois-Suomessa

Metsähanhen metsästys jatkuu viime vuoden tapaan Suomen kaakkoisosan erikseen nimetyissä kunnissa ja maakunnissa. Metsästys alkaa 1. lokakuuta ja päättyy 30. marraskuuta. Aika- ja aluerajoituksella metsästys pyritään kohdentamaan metsähanhen runsaslukuiseen alalajiin, tundrametsähanheen, muistuttaa Suomen riistakeskus tiedotteessaan.
Loka-marraskuussa sallitulla metsästysalueella suurin osa metsähanhista on tundrametsähanhia, joiden Euroopan kokonaiskanta (noin 600 000 yksilöä) on kymmenkertainen taigametsähanheen verrattuna.
Metsähanhen molemmat alalajit, taigametsähanhi ja tundrametsähanhi, ovat sallittua riistaa. Koska metsästystilanteessa taiga- ja tundrametsähanhen erottaminen on vaikeaa, metsästystä rajoitetaan aika- ja aluerajauksella.
Säätelyn tarkoitus on, että taigametsähanhea ei ammuttaisi merkittäviä määriä. Suomessa pesivän taigametsähanhikannan vahvistamiseksi metsähanhien metsästys on suuressa osassa maata kielletty.
Metsähanhen metsästys on sallittua Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa koko maakunnan alueella.

Saaliiksi saadusta metsähanhesta on tehtävä virallinen saalisilmoitus Oma riista -palvelussa tai postitse virallisella lomakkeella, jonka voi tulostaa Suomen riistakeskuksen sivuilta. Ilmoitus suositellaan tehtäväksi vuorokauden kuluessa. Lakisääteinen raja ilmoitukselle on seitsemän vuorokautta.
Suomen riistakeskus kerää saaliiksi saatujen metsähanhien päitä tutkimusnäytteiksi. Päistä määritetään hanhen alalaji DNA-analyysillä ja sitä verrataan nokan väritykseen ja nokan ja pään mittasuhteisiin. Keräyksen tavoitteena on tarkentaa valokuvasta tehtävän alalajinmäärityksen tarkkuutta, jotta kuvakeräyksellä saadaan tulevaisuudessa mahdollisimman laadukasta tietoa pienin kustannuksin. Pääkeräyksestä saa lisätietoa alueen riistasuunnittelijalta ja uusimmasta Metsästäjä-lehdestä.
Suomen riistakeskus kannustaa ottamaan talteen näytteen kaikista saaliiksi saaduista metsähanhista. Riistatieto on avain metsästyksen kestävyyteen ja turhien rajoitusten välttämiseen.

Viikon kysymys

Aiotko osallistua kansalaisopiston kursseille?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...