0

Vapo ei aio laskea turvevesiä Vaalimaanjokeen – turvehanke esiteltiin yksityiskohtaisesti

VAPO OY:N turvetuotantosuunnitelma Miehikkälän Heinä-Vaajersuolla on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua, kun yhtiö on hakenut ympäristölupaa toiminnan aloittamiseen. Viime viikolla Vapo piti Suur-Miehikkälän seurantalolla asiaa koskevan tiedotustilaisuuden, jossa hankkeen yksityiskohdista kertoi ympäristöluvituksen asiantuntija Irma Tommila.
Hänen mukaansa alueelta on tarkoitus alkaa tuottaa turvetta kysynnän mukaan.
– Tarkoitus on nostaa turvetta kuivikkeeksi, kasvualusta- sekä energiaturpeeksi. Suunniteltu tuotantoalue on noin 55 hehtaaria. Arvioitu tuotannon kesto olisi puolestaan noin 25–35 vuotta, jonka jälkeen alue on tarkoitus metsittää.
Tommilan puheenvuorossa kävivät ilmi selvitykset kaikista alueeseen liittyvistä yksityiskohdista, kuten lähimmästä vakituisesta ja loma-asutuksesta, suojelukohteista sekä pohjavesialueista, pöly- ja meluhaitoista sekä uhanalaisten tai rauhoitettujen lajien olemassaolosta alueella.
– Suunnitellun tuotantoalueen luonnontilaisuusaste on tällä hetkellä asteikolla 2, kun 5 kuvastaa täysin luonnonmukaista suota. Alueesta on ojitettu 85 prosenttia.

Paikalle oli kerääntynyt runsaasti asiasta kiinnostuneita. Yhtiön ympäristöpäällikkönä toimiva Teija Hartikka esitteli tarkat suunnitelmat tulevan turvetuotannon vesienkäsittelystä.
– Vuodesta 2015 meillä on ollut tehostetut vesienkäsittelyrakenteet kaikilla turvesoilla, jotta lähivesistöihin kohdistuva kuormitus minimoitaisiin.
Kuulijat saivat esittää tarkentavia kysymyksiä koko tiedotustilaisuuden ajan. Eniten yleisöä mietityttivät juuri tuotannon vaikutukset läheisiin vesistöihin ja niiden kalakantaan.
– Toimivatko suunnitellut vesikäsittelytoimenpiteet? Miksi lähtevien vesien mittauksia ei tehdä useammin kuin nyt on suunniteltu? Nouseeko Virojoen pinta? Mihin perustuu 1 000 euron vuosittainen kalatalousmaksu kalastushoitokunnalle?

Illan aikana esiteltiin myös toissa viikolla otettujen vesinäytteiden pohjalta tehdyn tutkimuksen tulokset. Sen tarkoituksena oli arvioida, millainen olisi suunnitellun turvetuotantoalueen vaikutus purkuvedet vastaanottaviin Ounionjoen ja Virojoen vesien laatuun. Vertailukohteena toimi vesinäyte, joka otettiin Luumäen Säkkisuolla toimivalta turvetuotantoalueelta. Paikallisilla asukkailla oli mahdollisuus mennä seuraamaan näytteidenottoa.
– Näytteiden mukaan suunniteltu turvetuotanto ei tämän mittauksen mukaan aiheuttaisi merkittävää muutosta alapuolisen vesistön kuormitukseen nykytilanteeseen nähden, näytteenoton suorittaneen Insinööritoimisto Saloy Oy:n insinööri Tapio Salminen kertoi.
Vaalimaanjoesta vesinäytteitä ei otettu, mikä herätti tilaisuudessa ihmettelyä.
– Vaalimaanjokeen ei tulla laskemaan lainkaan turvetuotannon vesiä. Tästä asiasta on ollut väärinkäsityksiä liikkeellä. Heinäsuolta tuleva vesi tullaan pumppaamaan Vaajersuolle, Irma Tommila kertoi.

Miehikkälän turvehanke on herättänyt runsaasti vastustusta, mutta tilaisuus sujui rauhallisesti. Käytyjen keskusteluiden ja saatujen vastausten jälkeen yleisö suhtautui asiaan neutraalisti.
– Kaikki kuulijat eivät ehkä tästä kommentista pidä, mutta olen seurannut toisen turvesuon toimintaa ja täällä annettu tieto pitää paikkansa, yleisöstä kommentoitiin.
– On erittäin hyvä, kun kerrotaan, miten turvesoiden vesiensuojelu toimii nykypäivänä. 20 vuotta sitten on ollut aivan eri meininki, toinen jatkoi ja kolmas kiitti tilaisuuden järjestämisestä.
Ihan hetkeen ei Heinä-Vaajersuolla tapahdu vielä mitään toimenpiteitä, jos tapahtuu ollenkaan.
– Lainvoimainen päätös ja mahdollinen ympäristölupa asiaan saadaan parin vuoden päästä. Silloin pitää arvioida uudelleen, onko toiminnan aloittaminen kannattavaa. Jos toiminta aloitetaan, perustetaan alueelle myös paikallinen turvesuon vaikutusten seurantaryhmä, johon voivat osallistua asiasta kiinnostuneet, tilaisuudessa kerrottiin vielä lopuksi.

Minna Hytti

Viikon kysymys

Uskotko Hurpun matkailuhankkeen toteutumiseen?

  • En (76%, 92 ääntä)
  • Kyllä (24%, 29 ääntä)

Äänestäjiä yhteensä: 121

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä