0

Päivystystä kuormittavat kiireetöntä apua tarvitsevat – helpotusta tilanteeseen toivotaan päivystysapu 116 117 -puhelinpalvelulta

Kymsote toivoo helpotusta kiireisiinsä päivystysavusta, joka aloittaa toimintansa joulukuun alussa. Kysymyksessä on puhelinpalvelu, jossa asiakkaita auttavat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka tekevät puhelimitse arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta. Uuden palvelun numero on 116 117.
Tällä hetkellä päivystyksiä kuormittavat potilaat, joiden ei kuuluisi tulla päivystykseen lainkaan.
– Osalla potilaista ei ole kiireellisen hoidon tarvetta. Pahimmillaan päivystykseen tullaan hakemaan sairauslomaa tai uusimaan reseptiä, toteaa Kymsoten päivystyksistä vastaava ylilääkäri Kimmo Salmio, Kymsoten tiedotteessa.

Kymsotessa nähdään, että päivystysten toiminta helpottuisi ja potilaiden odotusajat lyhentyisivät, mikäli päivystykseen saapuisi vain päivystyksen apua tarvitsevia potilaita. Päivystysapuna aloitettavan puhelinpalvelun toivotaan auttavan tähän ongelmaan.
Kymenlaaksossa ympärivuorokautista päivystystä tarjoaa Kymenlaakson keskussairaala (KOKS) Kotkassa ja Pohjois-Kymen sairaala (PoKS) Kouvolassa. Koksin päivystyksessä on keskimäärin 3 300 ja Poksin päivystyksessä keskimäärin 3 200 potilaskontaktia kuukaudessa. Osalle päivystyksen potilaista ei ole kuitenkaan selvää, ettei heitä palvella tulojärjestyksessä ja odotus saattaa siksi tuntua mielivaltaiselta.
Päivystyksessä hoidetaan kaiken ikäisiä asiakkaita, jotka ovat sairastuneet tai loukkaantuneet äkillisesti ja joiden hoitoa ei voida turvallisesti siirtää terveysasemille tai työterveydenhuoltoon.
– Meillä on käytössä sosiaali- ja terveysministeriön hankkeeseen perustuvat kriteerit hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä. Kun hoitaja arvioi potilaan tilannetta, kyse ei ole hänen mielipiteestään tai mielivallastaan, muistuttavat palveluesimies Annika Hannula ja ylihoitaja Minna Rosenström.
Yleisesti ei voi sanoa, että päivystykseen tultaisiin liian herkästi. On paljon tilanteita, jolloin päivystykseen on syytä kiirehtiä eikä jäädä kotiin miettimään. Selkeiden hätätilanteiden lisäksi tällaisia ovat esimerkiksi äkillisesti alkanut päänsärky, johon liittyy yleistilan laskua tai sietämätön, äkillisesti ilmaantunut vatsa- tai selkäkipu sekä pienen lapsen heikentynyt yleiskunto.
Päivystykseen tullaan kuitenkin myös esimerkiksi tavallisen nuhan ja silmätulehduksen vuoksi, vaikka vaivan kanssa voisi odottaa seuraavaan päivään ja saada apua terveysasemalta.

Päivystykseen tulee niin sanottuja käveleviä potilaita ja paaripotilaita, jotka tulevat ensiapuun yleensä ambulanssilla. Kaikille asiakkaille tehdään hoidontarpeen arviointi ja potilasluokittelu kiireellisyyden mukaan.
Päivystyksen toiminta on reagointityötä jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa, eikä asiakkaille tämän vuoksi voida antaa vastaanottoaikoja.
– Potilaan hoito sitoo useamman hoitajan ja pitkäksi aikaa lääkärin, mikäli päivystykseen saapuu erittäin kiireellistä hoitoa tarvitseva potilas, esimerkiksi aivoinfarktipotilas, jolle aloitetaan liuotushoito. Tällöin kiireettömämmät odottavat, Lamposaari kertoo.
Aina potilaan tilanteen vakavuus ei näy ulospäin. Omaa vuoroaan odottava ei pysty arvioimaan, kenen vuoro olisi päästä seuraavaksi. Potilaiden hoidot etenevät muutenkin eri vaiheissa: kaikki eivät mene automaattisesti lääkärille vaan hoitaja konsultoi tarvittaessa lääkäriä, joku vaatii enemmän tutkimuksia kuin toinen, jotkut tutkimukset valmistuvat hitaammin kuin toiset. Päivystyksen toiminta etenee hyvin suunnitelmallisesti tietyllä mallilla, mutta tämä työ ei välttämättä näyttäydy potilaille.

Ambulanssikuljetus ei tarkoita sitä, että potilas menee jonon ohi. Väärinymmärrystä on päivystyksessä ollut myös siitä, että yksityiseltä lääkäriltä voisi saada lähetteen, jolla pääsee suoraan jonon ohi erikoislääkärille. Näin ei ole, Kymsotesta muistutetaan.
Kymsoten päivystyksissä lääkäritilanne ja hoitajaresurssit ovat kohtuullisia eli ammattitaitoista henkilökuntaa on käytettävissä. Terveyskeskuslääkäreistä on pulaa, mikä heijastuu myös päivystyksen toimintaan. Hankalinta on epidemia-aikoina, kun terveysasemien kiireelliset vastaanottoajat täyttyvät. Jos potilas ei saa apua terveysasemalta, hän luonnollisesti hakee apua jostain muualta eli usein päivystyksestä. Päivystysapu 116 117 voi sujuvoittaa myös näitä ruuhka-aikoja, kun hoidontarpeen arviointia, neuvontaa ja hoito-ohjeita voidaan antaa puhelimitsekin.
Odotustilat ovat etenkin Pohjois-Kymen sairaalassa pienet ja paareja on käytäväpaikoilla. Molemmissa sairaaloissa on onneksi lähivuosina luvassa helpotusta, kun päivystykset pääsevät muuttamaan uusiin, moderneihin ja viihtyisiin tiloihin, joissa myös potilaiden yksityisyydensuoja paranee. Kymenlaakson keskussairaalassa päivystys muuttaa uuteen laajennusosaan ensi kesänä, Pohjois-Kymenlaaksossa odotetaan Ratamokeskuksen valmistumista alkuvuonna 2022.

Ohjeita päivystyspotilaille
Päivystysapu 116 117 aloittaa Kymenlaaksossa joulukuussa
Hätätilanteissa soita aina hätänumeroon 112.
Soita päivystysapuun 116 117 ennen kuin harkitset lähtöä päivystykseen.
Päivystysapu on sosiaali- ja terveydenhuollon maksuton neuvonta- ja ohjauspalvelu. Kymenlaaksossa palvelun järjestää Kymsote. Palvelu aloittaa Kymenlaaksossa 12. joulukuuta.
Päivystysavussa auttavat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka tekevät puhelimitse arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta. Päivystysavusta saa myös yleisempää neuvontaa, hoito-ohjeita ja ohjausta mahdollisesti päivystyskäyntiä tarvitseviin vaivoihin.
Päivystysapuun soittamalla saa ammattilaisen apua ja tiedon, onko syytä hakeutua hoitoon päivystysaikana.
Päivystysapu 116 117 -palvelu on jo käytössä monilla alueilla ja se on tarkoitus tulla käyttöön kaikkialle Manner-Suomeen vuoden 2019 aikana.
Kymenlaaksossa päivystysapu -palveluun vastataan Kymenlaaksossa eli auttamassa ovat oman alueen päivystyspalvelun sairaanhoitajat, jotka tuntevat alueen ja sen palvelut. Tätä varten on resursoitu henkilöstöä. Päivystysapu ei vähennä miehitystä muualta päivystyksestä.

Viikon kysymys

Puututaanko koulukiusaamiseen riittävästi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä