0

Hurpun kaavaluonnokseen positiivinen lausunto viranomaiselta

Ympäristöviranomainen on antanut positiivisen lausunnon Hurpun asemakaavaluonnoksesta.

Lausunnosta kertoneen ympäristötarkastaja Krista Rantamon mukaan  kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen mielestä Hurpun alueelle suunnitellut toiminnot vaikuttavat myönteisesti alueen virkistyskäyttöön.

Lausunnossa nostetaan kuitenkin esille ranta-alueen lepakoiden elinolosuhteiden selkeä huomioiminen. Lepakoiden olosuhteita ei saa heikentää, vaan niiden ruokailualueita ja siirtymäreittejä tulee säilyttää ennallaan, ja läheinen suopainanne sekä sitä ympäröivä kuusikko tulee jättää luonnontilaiseksi.

Alueelta on myös toistaiseksi varmentamaton havainto idänmasmalosta, joka on Suomen Ympäristökeskuksen viimevuotisen uhanalaisuusluokituksen mukaan erittäin uhanalainen. Mikäli havainto varmistuu, idänmasmaloksen suojelua ei saa mitenkään vaarantaa.

Suunnittelualueen keskellä on suo, joka on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. Sinne on suunniteltu vesiallasta, mutta lausunnossa suositellaan mieluummin kosteikkoa, joka palvelisi vesilintuja. Luontomatkailun kannalta se olisi hyvä asia, ja siellä sijaitsee muun muassa lintutorni. Hurpun luontoarvot ovat lausunnon mukaan huomioitava myös luontomatkailun kannalta lintujen kevät- ja syysmuuttojen seurannassa

–  Ehdotus on mennyt luontoarvojen osalta parempaan suuntaan, ja muistutamme niiden huomioimisesta edelleen, Rantamo kiittelee.

 

 

Viikon kysymys

Uskotko Hurpun matkailuhankkeen toteutumiseen?

  • En (76%, 92 ääntä)
  • Kyllä (24%, 29 ääntä)

Äänestäjiä yhteensä: 121

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä