0

Mika Palosara palaa Harjun johtoon

Mika Palosara palaa Harjun Oppimiskeskuksen toimitusjohtajaksi ja rehtoriksi helmikuussa. Harjua vuosina 2016-2020 johtanut Palosara siirtyi Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n toimitusjohtajaksi tämän vuoden alussa. Hänen tilalleen valitun Pauli Karihtalan johtajasopimus purettiin kuitenkin myöhemmin yhteisymmärryksessä ja uusiin haasteisiin jatkaneen Karihtalan työvelvoite päättyi jo elokuun loppuun.

Rekrytoinnissa hakijoita oli 12, joista haastateltiin 4. Harjun Oppimiskeskuksen hallituksen valinta kohdistui yksimielisesti organisaation jo tuntevaan johtajaan.

-Nykyisessä koulutuksen kehitysvaiheessa ja koronaepidemian haastaessa parhaaksi valinnaksi katsottiin Mika Palosara, joka on nyt käynyt hakemassa uusia innovaatioita muualtakin, tiivistää vt toimitusjohtaja Mikko Kunnaala. -Palosaran lähtö vuosi sitten muihin tehtäviin tapahtui hyvässä hengessä. Kun hän nyt oli taas halukas astumaan uudelleen Harjun toimitusjohtajan tehtävään, katsottiin hänen kokemuksensa ja taitonsa hyvin käyttökelpoisiksi ja sopiviksi Harjun johtoon.

Poikkeavasta vuodesta huolimatta Harjussa on menty kehityksessä eteenpäin monella saralla.

-Tänä vuonna on aloitettu Savonia ammattikorkeakoulun agrologikoulutus ja aktiivitalliin liittyviä hevosalan tutkimushankkeita. On myös tehty uusia avauksia matkailussa, kuten onnistunut Kekrijuhla 30.10. sekä kehitetty luonnonvaralukioajatusta ja puutarha-alan uusia suunnitelmia, Kunnaalaa kertoo.

Mika Palosaran omaa päätöstä hakeutua takaisin Harjuun puolsi usea seikka. Harjussa Palosaraa kiehtovat edelleen sen monet mahdollisuudet ja ammatilliset haasteet sekä paikan henkilökohtainen merkityksellisyys.

-Harjussa ammatilliseen koulutukseen yhdistyy hienoja kulttuurillisia kerrostumia ja historiaa sekä vahva yhteisöllisyys. Oppilaitoksen tehtävänä on tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluita ympärilleen. Maailma ympärillä on muuttunut ja muuttuu edelleen. Kehittämisen ja laadun tulee vastata ajan haasteisiin. Tällä hetkellä näen tärkeimpinä Harjun olemassa olevien koulutusalojen ajanmukaisuuden ja oppilaitoksen vetovoimaisuuden varmistamisen sekä Harjun omien ja verkostojen potentiaalien hyödyntämisen. Konkreettisesti tämä merkitsee esimerkiksi hevosalalla hevosten hyvinvointiin ja tutkimukseen sekä hevosmatkailuun suuntautuvan toiminnan kehittämistä ja puutarha-alan ja viherrakentamisen ainutlaatuisen oppimisympäristön kehittämistä.

Palosara nimeää keskeisimmiksi tavoitteiksi myös luoda ja ylläpitää valtakunnallisesti tavoiteltu oppimis- ja osaamiskeskus, jossa yhdistyvät uuden ajan koulutusmahdollisuudet, vallitsevat megatrendit huomioiden. Tätä kaikkea vahvistaa Harjun matkailullinen potentiaali ja tavoite olla haluttu kohtaamispaikka.

Harjun tarjonta on ollut monipuolista poikkeusaikanakin.

– Korona-aika asettaa rajoituksia ja ulkomaalaisten matkustajien osuus on ymmärrettävästi romahtanut. Kotimaan matkailun osalta tilanne on parempi, kun erityisesti harvaan asutun seudun matkailupalveluita voidaan järjestää väljemmin. Uskon Harjun koulutustoteutusten osaltaan lisäävän alan osaamista ja maaseudun kehittämistä, Palosara toteaa.

Toistaiseksi vastaavana toimitusjohtajana jatkaa Mikko Kunnaala ja apulaisrehtori Terhi Nopanen hoitaa rehtorin tehtäviä, kunnes Mika Palosara aloittaa tehtävässä.

Viikon kysymys

Kannatatko ulkomaalaisten oppilaiden ottamista Virolahden lukioon?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä