Ympäristökeskus ja kunnat kyselevät vesien tilasta Kaakonkulmalla – näkemyksiä tilanteesta kaivataan paikallisilta ihmisiltä

Suuri osa Virolahden ja Miehikkälän alueen asukkaista ja mökin omistajista on saanut marraskuun lopussa postikyselyn, jossa kartoitetaan mielipiteitä alueen vesien

Suuri osa Virolahden ja Miehikkälän alueen asukkaista ja mökin omistajista on saanut marraskuun lopussa postikyselyn, jossa kartoitetaan mielipiteitä alueen vesien tilasta, niiden parantamisesta ja myös turvaamisesta.

Kyselyyn vastaamalla voi vaikuttaa Virojoen valuma-alueen vesienhoitoon ja suunnitteluun.

Kyselytutkimus toteutetaan satunnaisotannalla ja kysely on lähetetty vajaalle kahdelle tuhannelle asukkaalle. Kyselyn on laatinut Suomen ympäristökeskus yhteistyössä Kaakon kaksikon kuntien kanssa. Vastauksia toivotaan kaikilta kyselyn saaneilta.

Kysely on osa kansainvälistä ”Vedet ja ihmiset kohtaavat – opi, toimi ja vaikuta” Sevira-hanketta, jossa tiivistetään Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä Suomenlahden alueella. Hanke tähtää monin keinoin Suomenlahden tilan parantamiseen.

Hanke kohdentuu kolmen Suomen ja Venäjän raja-alueen joen alueelle, jotka ovat Virojoki, Rakkolanjoki ja Sestrajoki.

Näillä alueilla kehitetään veden virtaaman ja veden laadun seurantaa esimerkiksi uusien laitteiden, koulutuksen ja kansalaisseurannan parantamisen kautta. Seurantatietoa hyödynnetään vesistöjen mallintamisessa. Alueilla osallistetaan myös kansalaisia oman alueensa vesien tilan parantamiseen.

Suomen puolella toteutetaan kaksi laajaa kyselyä loppu- ja alkuvuoden aikana Virojoen ja Rakkolanjoen alueilla. Kyselyjä tehdään myös Venäjän puolella. Kaikki hankkeen tuottamat tulokset esitellään asukkaille ja paikallisille päättäjille ensi vuonna.

Pelkästään viranomaisvoimin ei jokaisen vesistön tilan kehittymisen seuranta ole mahdollista.

Virallista seurantaa voidaan kuitenkin täydentää kansalaisten tekemillä havainnoilla. Havaintoja ja valokuvia voi tallentaa esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään Järvi-meriwikiin. Se on yhteisöllinen verkkopalvelu, jossa kuka tahansa voi kirjoittaa omasta lähivesistöstään ja ylläpitää omaa havaintopaikkaa.

Sevira -hankkeen toteuttavat vuosien 2018–2021 aikana Suomen ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen ely-keskus sekä Venäjän Tiedeakatemian Limnologinen Instituutti, kansalaisjärjestö Ecocentrum ja Luoteis-Venäjän Hydrometeorologinen Monitorointikeskus.

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Vaalimainoksesi mukana bussimatkoilla ja aamupalapöydissä

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka