Mielipide: Jäävätkö lapset jalkoihin aikuisten hiekkalaatikolla?

Virojoen päiväkodin rakentamishanke on aiheuttanut melkoisen kohun, viimeksi kunnanvaltuuston kokouksessa 11.11.2019, vaikka hankesuunnitelma ei edes päässyt valtuuston esityslistalle. Keskustan valtuustoryhmän

Kokoomuksen ja SDP:n valtuustoryhmät

Virojoen päiväkodin rakentamishanke on aiheuttanut melkoisen kohun, viimeksi kunnanvaltuuston kokouksessa 11.11.2019, vaikka hankesuunnitelma ei edes päässyt valtuuston esityslistalle.

Keskustan valtuustoryhmän nimissä väitettiin, että hanketyöryhmä olisi perustettu ja nimitetty ilman valtuuston tai hallituksen hyväksyntää. Kyseenalaistettiin jopa kuntademokratian toteutuminen hanketta käynnistettäessä. Lisäksi paheksuttiin sitä, että vuokraus- tai elinkaarimallit on sivuutettu. Jossain on jopa väläytelty, että kunta ajautuisi kriisikunnaksi, jos päiväkodin rakentamiseen joudutaan ottamaan velkaa.

Kaikkia keskustan ryhmäpuheenvuorossa olleita väitteitä ja jopa syytöksiä on turha lähteä oikomaan, mutta muutamiin on pakko ottaa kantaa.

Ensinnäkin hankesuunnittelu on käynnistetty täsmälleen kunnanhallituksen 27.11.2017 hyväksymän ”Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet” -määräysten mukaisesti. Ohjeen mukaan kunnanjohtaja käynnistää yli 500 000 euron hankesuunnitteluvaiheen asettamalla hankesuunnitteluryhmän. Näin on tapahtunut.

Hankesuunnitteluryhmän jäsenet on nimetty ohjeellisen peruskokoonpanon mukaisesti sillä poikkeuksella, että puheenjohtajaksi ei nimetty kunnanjohtajaa, vaan tilapalvelupäällikkö.

Työryhmässä ovat olleet edustettuna kaikki ne tahot, joita kunnanhallituksen hyväksymässä ohjeessa on edellytetty. Mikä muu tapa kuntademokratian kannalta olisi ollut hyväksyttävämpää kuin toimiminen kunnanhallituksen yksimielisesti päättämien toimintaohjeiden mukaisesti?

Hankkeen käynnistäminen tuli tarpeelliseksi päiväkodin jouduttua siirtymään väistötiloihin sisäilmaongelmien takia. Uusi päiväkoti on kunnanvaltuuston hyväksymän Virolahden kunnan strategian mukaan tärkein ja kiireellisin investointi, johon myös taloussuunnitelmassa on varauduttu.

Hanketta ei siis käynnistetty ”salamyhkäisesti”, niin kuin jopa lehtien palstoilla on väitetty, vaan vastuullisesti ja kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Virolahden kunnan velkamäärä on merkittävä. Kriisikuntamenettelyn näkökulmasta velkamäärä yksin ei kuitenkaan ole ratkaiseva. Sitä paitsi uuden kriisikuntalain mukaan lainoihin lisätään myös vuokravastuut, esimerkiksi leasing-sopimukset tai elinkaarimallin tuomat vastuut, joten kriisikuntakriteereihin näillä vaihtoehdoilla ei ole merkitystä lainanottoon verrattuna. Nämä vaihtoehdot rasittavat kunnan kokonaistaloutta jopa lainanottoa enemmän.

Keskustan valtuustoryhmän tapaan myös kokoomuksen ja sosialidemokraattien valtuustoryhmät toivovat luottamusta virkajohdon ja luottamushenkilöiden välillä. Valtuustoryhmillämme on tähänkin saakka ollut täysi luottamus niin virkajohtoon kuin kunnan muuhunkin henkilöstöön.

Toivomme, että Virojoen päiväkodin rakennussuunnittelu saadaan nopeasti liikkeelle ja lapset pääsevät yhdessä pätevien ja motivoituneiden työntekijöiden kanssa ansaitsemiinsa nykyaikaisiin varhaiskasvatuksen tiloihin hankesuunnitelman mukaisesti vuoden 2021 aikana.

Emme ymmärrä sitä, että siinä vaiheessa, kun ruvetaan suunnittelemaan investointia lapsille, investointia tulevaisuuteen, rahat yht’äkkiä loppuvat.

Kokoomuksen

valtuustoryhmä

Virolahti

Sosialidemokraattien

valtuustoryhmä

Virolahti

Kommentoi