Pyhällön ja Kaakonkulman alueella liikkuu 2-3 sutta

Luonnonvarakeskus Luken arvioiden mukaan Kaakonkulmalla ja Haminan Pyhällön alueella liikkuu 2-3 sutta. Tieto perustuu viime ja tänä vuonna tehtyihin havaintoihin.

Susihavainnot kirjataan erityisesti jälkihavaintojen perusteella valtakunnalliseen Tassu-järjestelmään. Seuraaminen on helpompaa lumien aikana (kuva Aini Rössi).

KK

Luonnonvarakeskus Luken arvioiden mukaan Kaakonkulmalla ja Haminan Pyhällön alueella liikkuu 2-3 sutta. Tieto perustuu viime ja tänä vuonna tehtyihin havaintoihin.

Tarkemmin ottaen viime vuonna havaintoja ei tehty alueelta lainkaan, mutta tänä vuonna valtakunnalliseen seurantajärjestelmään on kirjattu kaksi havaintoa, joissa puhutaan kolmesta sudesta ja kolme havaintoa, joiden mukaan susia olisi liikkeellä kaksi.

Alue, josta havainnot on kirjattu, on kooltaan 960 neliökilometriä ja siitä käytetään nimeä ”Pyhällön reviiri”.

Tiettävästi sudet ovat kuitenkin liikkuneet Pyhällön lisäksi aika ajoin myös Virolahden ja Miehikkälän alueilla.

Luken julkaisemassa tuoreessa raportissa todetaankin, että tilanne kyseisten susien reviirikäyttäytymisen suhteen on epäselvä.

Hieman pohjoisempana, Nuijamaan alueella, liikkuu toinen ja isompi susilauma. Siinä on viime ja tänä vuonna tehtyjen havaintojen perusteella 3-6 yksilöä ja havaintoja eläimistä on tehty yhteensä 14 kertaa. Kyseinen lauma saattaa liikkua ja oleskella myös itärajan toisella puolella.

Luonnonvarakeskus käynnisti tänä vuonna suden kannanseurannan kehittämisprojektin, jonka tavoitteena on kehittää kannanarviontimenetelmää ja validoida se tieteellisen vertaisarvioinnin kautta sekä lisätä käytettyjen menetelmien ja aineistojen läpinäkyvyyttä.

Menetelmällisen kehittämisen keskiössä on geneettinen yksilöinti, johon on kerätty näyteaineistoa, kuten virtsa- ja ulostenäytteitä pääasiassa vapaaehtoisvoimin Etelä- ja Lounais-Suomessa sekä Lukeen palkattujen henkilöiden toimesta Itä-Suomessa.

Luke pyrkii myös eri havaintojen perusteella määrittelemään susilaumojen tai -parien reviirejä entistä tarkemmin.

Tähän mennessä kerättyjen tietojen pohjalta Luke arvioi Suomessa olleen maaliskuun alussa 150-180 sutta. Arvio on 25 prosenttia

pienempi kuin viime vuoden maaliskuuta koskeva arvio, jolloin susien määräksi arvioitiin 200-235.

Kokonaan tai pääasiallisesti Suomen puolella liikkuvia susilaumoja oli yhteensä 14, Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan molemmin puolin liikkuvia laumoja eli niin sanottuja rajalaumoja oli seitsemän.

Kahden suden asuttamia reviireitä arvioitiin olevan yhteensä 18, joista kolme sijoittuu itärajan molemmille puolille. Lisäksi kolmen reviirin osalta, kuten juuri Pyhällön reviirillä, jäi epävarmaksi se, onko alueella kaksi vai kolme sutta.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka